Start dialogen - i socialpsykiatrien

Velkommen til Start dialogen – i socialpsykiatrien

Start dialogen er udviklet som en del af indsatsen i forhold til personaleområdet, som er et af de fem vigtige indsatsområder i landskampagnen EN AF OS. Målgruppen for Start dialogen – i socialpsykiatrien er medarbejdere og brugere i socialpsykiatrien. I finder alle materialer her.

Flyer om Start dialogen – i socialpsykiatrien kan downloades her.

Ønsket med materialet er bl.a. at bidrage til målsætningen i EN AF OS om at skabe øget refleksion over kultur og sprog, da hverdagssproget, omgangsformen og arbejdspladskulturen har stor betydning for stigmatisering – både i forhold til brugere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere. Tonen og den måde brugere omtales og omtaler hinanden på spiller en meget vigtig rolle i forhold til både medarbejdernes og brugernes tro på bedringsmuligheder.

EN AF OS har udviklet materialet med udgangspunkt i erfaringer med Dialogstarteren, der er en lignende værktøjskasse målrettet personale og patienter i psykiatrien. I arbejdet med og testning af materialet har deltaget en engageret gruppe af både brugere, pårørende og ledere og medarbejdere fra socialpsykiatrien. Forhåbningen er, at brugere og medarbejdere i socialpsykiatrien vil tage materialet til sig og se det som kærkommen mulighed for i fællesskab at få udfordret holdninger til vigtige temaer såsom, hvad der fremmer og hæmmer recovery, og hvad der i kontakten i hverdagen mellem medarbejder og bruger kan gøre en positiv forskel.

Alle illustrationer i caseøvelserne og billedassociationsøvelserne er af Frits Ahlefeldt

Kom godt i gang med Start dialogen – i socialpsykiatrien

I kan arbejde med Start dialogen - i socialpsykiatrien på forskellige måder. Værktøjskassen indeholder en række elementer, som I kan vælge mellem og kombinere afhængigt af interesse, og hvor meget tid I har til rådighed. Husk, når I vælger at se film, at I vil have brug for en projektor og en computer, der kan afspille film og med god lyd. Materialet findes kun i elektronisk form, men er designet sådan, at alt er printervenligt.

EN AF OS vil være yderst taknemmelig, hvis I udpeger en person, der på vegne af gruppen vil udfylde vores evalueringsskema, efter at I har arbejdet med materialet.

Klik her for at komme i gang med Start dialogen - i socialpsykiatrien.

Tidsforbrug

Afsæt realistisk tid – minimum 1 time til en start – og sørg for rare rammer. Sørg også for, at der er respekt for, at nogle der kan være en længere responstid hos nogle. Filmene varer mellem 5 og 10 minutter, og I kan regne med at skulle afsætte 15-20 minutter til den efterfølgende diskussion. Afsæt 10-15 minutter til hver caseøvelse. Tidsforbruget til billedassociationsøvelsen afhænger af, om I vælger at bruge alle tegningerne eller udvælger enkelte ud fra jeres aktuelle interesse. EN AF OS anbefaler, at I laver øvelserne i grupper på max 6 personer, men gruppestørrelsen, samt hvor meget I vælger at gå i dybden, vil naturligvis også have betydning for tidsforbruget.

Hvorfor fokus på stigmatisering og selvstigmatisering?

En dansk undersøgelse af oplevelser med diskrimination og stigmatisering hos personer, der har eller har haft en psykisk sygdom, underbygger internationale fund, der viser, at mange oplever negativ forskelsbehandling, fordi de har en psykisk lidelse (”Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom”, KORA 2013). Dette øger risikoen for selvstigmatisering, hvor personen bl.a. skjuler sin lidelse, afholder sig fra at opsøge sociale kontakter og undlader at søge job og uddannelse. Jo mere det at være psykisk syg bliver den primære identitet, jo større er risikoen for selvstigmatisering. Derfor er der et oplagt behov for, at både personalet i psykiatrien og i socialpsykiatrien som led i indsatsen er med til at italesætte, hvordan personen kan håndtere mødet med fordomme omkring psykisk sygdom, være åben omkring sin situation og sygdom på en måde, hvor sygdommen ikke bliver den helt overskyggende identitet, samt hvordan personen kan håndtere at imødegå stigmatisering fra omgivelserne.