Koordinationsgruppen

I Region Hovedstaden udrulles kampagnen i samarbejde med kommuner, bruger/pårørende organisationer og PsykInfo i Region Hovedstadens Psykiatri.

Deltagere i den regionale koordinationsgruppe for EN AF OS i Region Hovedstaden. 

Fra Region Hovedstadens Psykiatri:
Anne Hertz (formand), anne.gotlieb.hertz.01@regionh.dk
Rune Syberg, rune.syberg@regionh.dk
Caroline Osander (projektleder), Caroline.osander@regionh.dk
Hanne Rasmussen, Hanne.rasmussen@regionh.dk
Kristen Kistrup, kristen.kistrup@regionh.dk
Elisabeth Bille-Brahe, elisabeth.bille-brahe@regionh.dk
Bo Christoffersen, bochri@psv1.regionh.dk

Fra kommuner:
Berit Berrig, Albertslund Kommune, berit.berrig@albertslund.dk
Niels Lohmann, Bornholms Regionskommune, niels.lohmann@brk.dk 
Marlene Hansen, Gentofte kommune, maha@gentofte.dk
Bo Bromberg Olsen, Halsnæs Kommune, bobo@halsnaes.dk
Susanne Lorentzen, Hillerød Kommune, susl@hillerod.dk
Nina Borum Nielsen, Høje Taastrup Kommune, Ninabo@htk.dk
Heidi Burhøj, Høje Taastrup Kommune, Nangijala4@gmail.com
Lotte Larsen, Københavns Kommune, WJ72@sof.kk.dk
Toni Rasmussen, Rudersdal Kommune, psykiatrihandicap@rudersdal.dk

Fra organisationer:
Pia Løvstad Frydensberg, LAP, plfhjph@hotmail.com
Katrine Wiedersøe, LAP (suppl.)
Lise-Lott Pedersen, Bedre Psykiatri, B.L.Pedersen@webspeed.dk
Lisbet Garnov, Bedre Psykiatri (suppl.), lg@bedrepsykiatri.dk
Kirsten Elise Hove, SIND/Psykiatriforeningernes Fællesråd, psykiatriforening.formand@gmail.com
kehove@gmail.com
Steen Andersen, LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, sa@spiseforstyrrelser.dk
Charlotte Hallin, PsykiatriFonden, ch@psykiatrifonden.dk