EN AF OS-undersøgelser

Viden nedbryder tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom. Derfor står landsindsatsen EN AF OS bag flere undersøgelser, hvor personer, som selv er eller har været ramt af en psykisk sygdom, har bidraget med egne erfaringer, holdninger og oplevelser omkring psykisk sygdom.

          Presseomtale:
EN AF OS-undersøgelserne indgår ofte i vores
pressemeddelelser. Kom til vores pressearkiv her.
           Bidrag til vores undersøgelser:
Vil du hjælpe os med at indsamle viden om livet
med en psykisk sygdom, så klik her.


| 15.11.2016 | Erfaringer med det somatiske sundhedsvæsen

 


 | 10.10.2016 | Psykisk sygdom i medierne

KORA’s undersøgelse af mediernes omtale af psykisk sygdom

Opfølgende undersøgelse (2011-2015) som et led i landsindsatsen EN AF OS.

 


 

| 10.10.2016 | Medieundersøgelse i EN AF OS-panelet 2016 

Undersøgelse i EN AF OS-panelet om mediernes omtale af psykisk sygdom

Opfølgende undersøgelse (2013-2016) som et led i landsindsatsen EN AF OS.


| 10.10.2015 | Diskriminationsundersøgelsen 2015

Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom.

Opfølgende undersøgelse (2013-2015) som et led i landsindsatsen EN AF OS.


| 09.10.2015 | Statusrapport om EN AF OS

KORA's evaluering af medieindsatsen i Landsindsatsen EN AF OS, 2013-2015.


| 23.02.2015 | Ungeundersøgelse

Unges oplevelse af uddannelsessystemernes interesse for psykisk sygdom


| 25.06.2014 | Ensomhed og sociale medier

 

Denne undersøgelse handler om, hvordan ensomhed opleves, bl.a. på de sociale medier.


| 02.06.2014 | Psykisk sygdom og musik

Denne undersøgelse handler om, hvilket forhold mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom, har til musik.


 | 01.06.2014 | Befolkningsundersøgelse 2014

Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 1512 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover.

 


| 01.05.2014 | For og imod åbenhed

Denne undersøgelse handler om erfaringer med åbenhed om egen psykisk sygdom.


| 17.12.2013 | EN AF OS Juleundersøgelse

Denne undersøgelse handler om, hvilket forhold mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom, har til juletiden.


| 14.11.2013 | Kommunalpolitik og psykisk sygdom

Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom, har af nuværende kommunal- og regionalpolitiske tiltag, samt hvilke ønsker de har til tiltag efter kommunal- og regionsvalget 2013.


| 06.11.2013 | Evaluering af mediekampagnen EN AF OS

KORA's evaluering af medieindsatsen i EN AF OS' 1. fase, 2011-2013.

 


| 22.10.2013 | Rapport om diskriminationsundersøgelsen foreligger nu

Undersøgelsen viser, at det har stor betydning, hvor meget psykisk sygdom fylder i den enkeltes selvopfattelse for graden af oplevet diskrimination. Ni ud af ti af undersøgelsens deltagere har oplevet negativ forskelsbehandling inden for det seneste år, og det er især i de nære relationer, det sker. Og så er selvstigmatisering et stort problem

 


| 12.09.2013 | Medieundersøgelse

Denne undersøgelse handler om, hvordan personer med en psykisk sygdom opfatter mediedækningen af emnet psykisk sygdom.

 


| 28.06.2013 | Diskriminationsundersøgelsen blandt mennesker med psykisk sygdom

Oplever mennesker med psykisk sygdom negativ forskelsbehandling? - Oplever de positiv forskelsbehandling? Afholder de sig fra bestemte handlinger pga. deres psykiske sydom?


| 03.06.2013 | Mænd og psykisk sygdom

Hvorfor er mænd mindre åbne omkring psykisk sygdom? Hvilke fordomme oplever mænd? Hvilke forventninger her mænd selv til deres håndtering af psykisk sygdom?

 


| 27.05.2013 | Unge, psykisk sygdom og behandling

Opsøger unge behandling for deres psykiske sygdom? Har de let ved at finde relevante behandlingstilbud? Hvilken betydning har behandlingen for dem? Og fortælle de deres omgivelser om behandlingen?


| 14.05.2013 | Unge, psykisk sygdom og venner

Hvor åbne er unge omkring deres psykiske sygdom over for deres venner? Hvordan har de det, efter de har fortalt, at de lider af en psykisk sygdom? Og hvordan reagerer vennerne?


| 04.04.2013 | Unge, psykisk sygdom og familie

Hvordan har unge det med åbenhed omkring deres psykiske sygdom over for familien? Hvem i familien er lettest at tale med om sygdommen? Og hvad er deres bedste råd til andre unge med en psykisk sygdom?


| 22.03.2013 | Unge, psykisk sygdom, uddannelse og job

Hvordan påvirker kendte rollemodeller unges forhold til deres egen sygdom? Og hvor åbne er unge om at have eller have haft en psykisk sygdom, når det kommer til arbejdspladsen og studiet?


| 12.01.2013 | Psykisk sygdom og jul

Denne undersøgelse handler om, hvordan personer med en psykisk sygdom oplever juletiden.


| 12.12.2012 | Åbenhed om psykisk sygdom

Denne undersøgelse handler om, hvad det er, der gør, at det kan være svært at tale om psykisk sygdom.


| 01.12.2012 | Befolkningsundersøgelse - psykisk sygdom

Hvordan ser den danske befolkning på psykisk sygdom? Hvordan har opfattelsen ændret sig fra 2011 til 2012? Hvad ved befolkningen om psykisk sygdom?

 


| 31.10.2010 | Stigma og psykiske lidelser

Projektet belyser, hvornår og hvordan stigmatisering opleves og udspiller sig mellem mennesker med forskellige psykiske lidelser og de mennesker, han/hun møder i sin omverden, samt afdækker den danske befolknings erfaringer med, viden om og holdninger til mennesker med psykisk lidelse.