Foto af papirer

EN AF OS-undersøgelser

Viden nedbryder tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom. Derfor står landsindsatsen EN AF OS bag flere undersøgelser, hvor personer, som selv er eller har været ramt af en psykisk sygdom, har bidraget med egne erfaringer, holdninger og oplevelser omkring psykisk sygdom.

Presseomtale:
EN AF OS-undersøgelserne indgår ofte i vores pressemeddelelser.
Bidrag til vores undersøgelser:
Bliv medlem af EN AF OS-panelet og hjælp os med at indsamle viden om livet med en psykisk sygdom.

| December 2018 | Årsrapport for EN AF OS 2016-2017
Årsrapporten beskriver aktiviteter i EN AF OS i årene 2016 og 2017, herunder arrangementer, undersøgelser, metoder, materialer, ambassadørarbejde, hjemmeside og sociale medier.


| December 2017 | Agenda-analyse af mediedækningen af psykisk sygdom
Medieanalysen er foretaget af Infomedia på vegne af EN AF OS, og dækker perioder fra 1. januar til 31 december 2016. Analysen afdækker, hvordan, hvor og hvor ofte psykisk sygdom beskrives i nyhedsmedierne, og hvordan medieomtalen af mennesker med psykiske lidelser udvikler sig i perioden.


| Oktober 2017 | Ulighed i tandsundhed
EN AF OS panels undersøgelse.


| April 2017 | EN AF OS Befolkningsundersøgelse 2017
Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 1514 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført af Epinion for PrimeTime på vegne af EN AF OS.


| December 2016 | Forældrerollen og psykisk sygdom
EN AF OS panels undersøgelse.


| 15.11.2016 | Erfaringer med det somatiske sundhedsvæsen


| 10.10.2016 | Psykisk sygdom i medierne
KORA’s undersøgelse af mediernes omtale af psykisk sygdom - opfølgende undersøgelse (2011-2015) som et led i landsindsatsen EN AF OS.


| 10.10.2016 | Medieundersøgelse i EN AF OS-panelet 2016  Undersøgelse i EN AF OS-panelet om mediernes omtale af psykisk sygdom. Opfølgende undersøgelse (2013-2016) som et led i landsindsatsen EN AF OS.


| 10.10.2015 | Diskriminationsundersøgelsen 2015
Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom. Opfølgende undersøgelse (2013-2015) som et led i landsindsatsen EN AF OS.


| 09.10.2015 | Statusrapport om EN AF OS
KORA's evaluering af medieindsatsen i Landsindsatsen EN AF OS, 2013-2015.


| 23.02.2015 | Ungeundersøgelse

Unges oplevelse af uddannelsessystemernes interesse for psykisk sygdom


| 25.06.2014 | Ensomhed og sociale medier
Denne undersøgelse handler om, hvordan ensomhed opleves, bl.a. på de sociale medier.


| 02.06.2014 | Psykisk sygdom og musik
Denne undersøgelse handler om, hvilket forhold mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom, har til musik.


| 01.06.2014 | Befolkningsundersøgelse 2014

Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 1512 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover.


| 01.05.2014 | For og imod åbenhed
Denne undersøgelse handler om erfaringer med åbenhed om egen psykisk sygdom.


| 17.12.2013 | EN AF OS Juleundersøgelse
Denne undersøgelse handler om, hvilket forhold mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom, har til juletiden.


| 14.11.2013 | Kommunalpolitik og psykisk sygdom
Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom, har af nuværende kommunal- og regionalpolitiske tiltag, samt hvilke ønsker de har til tiltag efter kommunal- og regionsvalget 2013.


| 06.11.2013 | Evaluering af mediekampagnen EN AF OS
KORA's evaluering af medieindsatsen i EN AF OS' 1. fase, 2011-2013.


| 22.10.2013 | Rapport om diskriminationsundersøgelsen foreligger nu
Undersøgelsen viser, at det har stor betydning, hvor meget psykisk sygdom fylder i den enkeltes selvopfattelse for graden af oplevet diskrimination. Ni ud af ti af undersøgelsens deltagere har oplevet negativ forskelsbehandling inden for det seneste år, og det er især i de nære relationer, det sker. Og så er selvstigmatisering et stort problem


| 12.09.2013 | Medieundersøgelse
Denne undersøgelse handler om, hvordan personer med en psykisk sygdom opfatter mediedækningen af emnet psykisk sygdom.


| 28.06.2013 | Diskriminationsundersøgelsen blandt mennesker med psykisk sygdom
Oplever mennesker med psykisk sygdom negativ forskelsbehandling? - Oplever de positiv forskelsbehandling? Afholder de sig fra bestemte handlinger pga. deres psykiske sydom?


| 03.06.2013 | Mænd og psykisk sygdom
Hvorfor er mænd mindre åbne omkring psykisk sygdom? Hvilke fordomme oplever mænd? Hvilke forventninger her mænd selv til deres håndtering af psykisk sygdom?


| 27.05.2013 | Unge, psykisk sygdom og behandling
Opsøger unge behandling for deres psykiske sygdom? Har de let ved at finde relevante behandlingstilbud? Hvilken betydning har behandlingen for dem? Og fortælle de deres omgivelser om behandlingen?


| 14.05.2013 | Unge, psykisk sygdom og venner
Hvor åbne er unge omkring deres psykiske sygdom over for deres venner? Hvordan har de det, efter de har fortalt, at de lider af en psykisk sygdom? Og hvordan reagerer vennerne?


| 04.04.2013 | Unge, psykisk sygdom og familie
Hvordan har unge det med åbenhed omkring deres psykiske sygdom over for familien? Hvem i familien er lettest at tale med om sygdommen? Og hvad er deres bedste råd til andre unge med en psykisk sygdom?


| 22.03.2013 | Unge, psykisk sygdom, uddannelse og job
Hvordan påvirker kendte rollemodeller unges forhold til deres egen sygdom? Og hvor åbne er unge om at have eller have haft en psykisk sygdom, når det kommer til arbejdspladsen og studiet?


| 12.01.2013 | Psykisk sygdom og jul
Denne undersøgelse handler om, hvordan personer med en psykisk sygdom oplever juletiden.


| 12.12.2012 | Åbenhed om psykisk sygdom
Denne undersøgelse handler om, hvad det er, der gør, at det kan være svært at tale om psykisk sygdom.


| 01.12.2012 | Befolkningsundersøgelse - psykisk sygdom
Hvordan ser den danske befolkning på psykisk sygdom? Hvordan har opfattelsen ændret sig fra 2011 til 2012? Hvad ved befolkningen om psykisk sygdom?


| 31.10.2010 | Stigma og psykiske lidelser
Projektet belyser, hvornår og hvordan stigmatisering opleves og udspiller sig mellem mennesker med forskellige psykiske lidelser og de mennesker, han/hun møder i sin omverden, samt afdækker den danske befolknings erfaringer med, viden om og holdninger til mennesker med psykisk lidelse.