Arbejdsmarkedet

Psykisk sygdom er en hyppig årsag til, at mennesker i Danmark må forlade eller aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet. En del af forklaringen skal findes i fordomme, tabuer og uvidenhed overfor psykisk sygdom. Åbenhed om psykisk mistrivsel betaler sig!

Psykisk sygdom er en hyppig årsag til udelukkelse fra arbejdsmarkedet. Kun 24,2 % af personer med psykisk sygdom er i beskæftigelse. Det skal vi sammen ændre på!

Befolkningen i almindelighed Personer med fysiske handicap Personer med psykiske lidelser
77,5% 43,9% 24,2%
Kilde: SFI, Handicap og beskæftigelse udviklingen mellem 2002 og 2014, p 62 – 67 - Beskæftigelsesgraden.


Download folderen
Flere skal have en fair chance på arbejdsmarkedet med rimelige tilpasninger og få flere informationer om Landsindsatsen EN AF OS' indsatsområde arbejdsmarkedet.

Download guiden om rimelige tilpasninger her 

Download plakaten om åbenhed herDownload flyer om åbenhed på arbejdspladsen her

Vejledning i brug af materialet:
Start en dialog i ledelsen og skab i samarbejde med medarbejderne et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor det er okay at tale om, at man har psykiske problemer som led i at fastholde medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen.

Åbenhed på arbejdspladsen 

Vi italesætter problemet ved at fremhæve betydningen af større åbenhed som led i at fremme forebyggelse, fastholdelse og inklusion som forudsætning for et mere rummeligt arbejdsmarked. Der er tre skridt til mere åbenhed om psykisk mistrivel: forebyggelse, fastholdelse og inklusion. Her kan du finde gode råd til, hvordan man som ansat, leder eller virksomhed skaber åbenhed og tillid til at håndtere psykisk sygdom i forbindelse med:

Link til artikler om åbenhed på arbejdspladsen

Forebyggelse

Hvordan skaber man større åbenhed om psykiske problemer og bekæmper tabuer på arbejdspladsen?

  • Fordomme spiller en stor rolle på jobbet.
  • 55 % har det dårligt med at melde sig syg på grund af psykisk sygdom
  • Mange er usikre på at spørge ind til en kollegas psykiske sygdom

Hvordan du bedst muligt forebygger psykisk mistrivsel

Fastholdelse

Hvordan kan du som leder eller kollega hjælpe, hvis en på arbejdspladsen får psykiske problemer?

  • Når ledelsen demonstrerer rummelighed overfor medarbejdere med psykike problemer, har det betydning for et godt psykisk arbejdsmiljø
  • 90 % ville gerne tilbyde sin støtte til sin nære kollega, hvis kollegaen ønskede det

Hvordan du kan fastholde medarbejderen og begrænse sygeperioden.

Inklusion

Hvordan skabes en rummelig arbejdsplads og hvad vil det kræve af mig som leder at ansætte en medarbejder, der har eller har haft udfordringer med psykisk sygdom?

  • Husk ingen kun er sin diagnose og det er muligt at komme sig!
  • Fokuser på kompetencer og styrker frem for huller i CV’et
  • Informer kolleger om evt. tilpasninger af arbejdsopgaverne

Hvordan du bedst muligt arbejder med rimelige tilpasninger 

Flere skal have en fair chance på arbejdsmarkedet med rimelige tilpasninger

Flere og flere danskere må forlade arbejdsmarkedet på grund af psykisk sygdom. Andre får aldrig fodfæste. Kun 24,2% af personer med psykisk sygdom er i arbejde. Men sådan behøver det ikke at være - og det kræver ikke så meget af en arbejdsgiver, som man måske tror.

I otte film kan du møde personer som har psykisk sygdom og deres arbejdsgivere og høre dem fortælle om betydningen af at være i meningsfuld beskæftigelse med rimelige tilpasninger.

 

 

 

 

 

 

Se de otte korte film om meningsfuld beskæftigelse for medarbejdere og arbejdsgivere

Personlig historie og selvstigma

Materialet er oprindeligt udviklet til mennesker med psykisk sygdom, men er af EN AF OS i denne version tilpasset grupper, som er i kontakt med jobcentret, og som har forskellige komplekse, psykiske eller sociale problematikker eller andre barriere i tilknytning til deres ledighed.

Se vores materiale her: Selvstigma - jobcenter

Læs også:

Jobcentre

Gode råd og vejledning

Videoer om arbejdsliv

Code of Care

Andre indsatser

Kontakt os 

Kontakt gerne EN AF OS, hvis du vil have sparring eller bestille materialer som led i at fremme åbenhed på din arbejdsplads. Find kontakt information her.

Oplæg fra en EN AF OS-ambassadør

For oplæg fra en EN AF OS ambassadør, kontakt PsykInfo i den region, hvor du bor. Find kontakt information her.