Ungeundersøgelser

Noget af det vigtigste, der skal til for at nedbryde tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom, er viden. På denne side kan du finde resultater fra vores tidligere ungeundersøgelser.

| 23.02.2015 |  Unge og uddannelsessystemerne 
Unges oplevelse af uddannelsessystemernes interesse for psykisk sygdom

| 27.05.2013 |  Unge, psykisk sygdom og behandling
Opsøger unge behandling for deres psykiske sygdom? Har de let ved at finde relevante behandlingstilbud? Hvilken betydning har behandlingen for dem? Og fortælle de deres omgivelser om behandlingen?

| 14.05.2013 |  Unge, psykisk sygdom og venner
Hvor åbne er unge omkring deres psykiske sygdom over for deres venner? Hvordan har de det, efter de har fortalt, at de lider af en psykisk sygdom? Og hvordan reagerer vennerne?

| 04.04.2013 |  Unge, psykisk sygdom og familie
Hvordan har unge det med åbenhed omkring deres psykiske sygdom over for familien? Hvem i familien er lettest at tale med om sygdommen? Og hvad er deres bedste råd til andre unge med en psykisk sygdom?

| 22.03.2013 |  Unge, psykisk sygdom, uddannelse og job
Hvordan påvirker kendte rollemodeller unges forhold til deres egen sygdom? Og hvor åbne er unge om at have eller have haft en psykisk sygdom, når det kommer til arbejdspladsen og studiet?