Ungeundersøgelser

Noget af det vigtigste, der skal til for at nedbryde tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom, er viden. På denne side kan du finde resultater fra vores tidligere ungeundersøgelser.

| September 2018 |  Ungeundersøgelse 2018 
Publiceringen af Den Nationale Sundhedsprofil for 2017 viste, at flere danskere end hidtidigt døjer med psykisk mistrivsel, og at tendensen er særligt fremtrædende blandt unge i aldersgruppen 15-25 år. Med inspiration herfra gennemførte EN AF OS i september 2028 Ungeundersøgelsen i EN AF OS-panelet.

| Februar 2015 |  Unge og uddannelsessystemerne 
Unges oplevelse af uddannelsessystemernes interesse for psykisk sygdom

| Maj 2013 |  Unge, psykisk sygdom og behandling
Opsøger unge behandling for deres psykiske sygdom? Har de let ved at finde relevante behandlingstilbud? Hvilken betydning har behandlingen for dem? Og fortælle de deres omgivelser om behandlingen?

| Maj 2013 |  Unge, psykisk sygdom og venner
Hvor åbne er unge omkring deres psykiske sygdom over for deres venner? Hvordan har de det, efter de har fortalt, at de lider af en psykisk sygdom? Og hvordan reagerer vennerne?

| April 2013 |  Unge, psykisk sygdom og familie
Hvordan har unge det med åbenhed omkring deres psykiske sygdom over for familien? Hvem i familien er lettest at tale med om sygdommen? Og hvad er deres bedste råd til andre unge med en psykisk sygdom?

| Marts 2013 |  Unge, psykisk sygdom, uddannelse og job
Hvordan påvirker kendte rollemodeller unges forhold til deres egen sygdom? Og hvor åbne er unge om at have eller have haft en psykisk sygdom, når det kommer til arbejdspladsen og studiet?