Hænder med EN AF OS materialer

Om Landsindsatsen EN AF OS

Landsindsatsen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark – altså slut med diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom. Det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet:

 

 

Alle er og skal føle sig som ’EN AF OS’.

Alle kan rammes af psykisk sygdom
Psykisk sygdom er en folkesundhedsudfordring i Danmark. Faktisk rammes en af fem danskere af psykisk sygdom i løbet af et år, og er derfor mere udbredt end mange tror. Det anslås, at der i Danmark er omkring 500.000 mennesker, som er ramt af en psykisk sygdom. Heraf er mindst 1/3 pårørende. For de fleste mennesker er psykisk sygdom noget midlertidigt, og de bliver helt raske igen. For andre er der tale om tilbagevendende eller langtrukne forløb. Uanset hvad, er alle EN AF OS.

Mange af os ved ikke nok om psykisk sygdom, hvilket er en af årsagerne til, at der eksisterer så mange fordomme om mennesker med psykisk sygdom. Det kan ske for os alle, at vi - tilsigtet eller ej - kommer til at ekskludere mennesker, som har eller har haft en psykisk sygdom. Oplysning og gode råd om hvordan vi kan møde mennesker med psykisk sygdom kan ændre den adfærd, og det er præcist det Landsindsatsen EN AF OS handler om.

Hvorfor afstigmatisering?
Stigma betyder "negativt kendetegn", der hæftes på en person som et "socialt stempel". Når vi stempler hinanden på grund af psykiske lidelser, har det alvorlige konsekvenser på mange måder. Smerten ved ikke at være en del af samfundet gør sårbarheden endnu større. Det gør det hårdt at være syg og kan spænde ben for at få et meningsfuldt liv, f.eks. at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan også forhindre, at mennesker kommer i behandling i tide. Det koster altså. For den enkelte og for samfundet.

Indsatsens formål
EN AF OS arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom. Den overordnede vision er at gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser ved at:

  • Øge danskernes viden om livet med psykisk sygdom
  • Mindske den afstand, der fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse
  • Skabe større forståelse for psykisk sygdom i skoler, i sundhedssystemet, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig.

Hvordan arbejder vi
Landsindsatsen er en national oplysningskampagne med målrettede regionale og lokale aktiviteter. Indsatsen beskæftiger sig med fem overordnede indsatsområder:

Unge | Arbejdsmarkedet | Brugere og pårørende | Personale i sundheds- og socialsektoren Medier og offentlighed  

Landsindsatsen EN AF OS begyndte den 10. oktober 2011.

Ambassadører (frivillige) er en vigtig del af indsatsen
En vigtig del af indsatsen udgøres af frivillige, som vi kalder ambassadører. Ambassadørerne er mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom, er pårørende, er aktiv i en bruger-pårørendeorganisation, er chef, kollega, studerende, politiker eller noget helt andet. Der er nemlig brug for alle ressourcer for, at vi sammen kan fremme formålet med EN AF OS.

Ønsker du at blive ambassadør i EN AF OS kan du kontakte den regionale EN AF OS-koordinator i din region. Du finder kontaktoplysninger her.

Vi gør opmærksom på, at der kan være venteliste til at blive ambassadør i EN AF OS i nogle af regionerne.

Internationalt netværk
EN AF OS er medlem af The Global Anti-Stigma Alliance (GASA), som er et internationalt netværk, der arbejder for afstigmatisering af psykisk sygdom. Formålet med dette netværk er at dele viden, forskningsresultater og materialer.
I 2017 afholdt EN AF OS den 8. Internationale Stigma Konference med titlen "Overcoming Barriers in Minds and Society" i København, hvor mere end 350 deltagere og 32 lande var repræsenteret. 

Find præsentationer, film og andet materiale fra konferencen her: http://www.againststigma2017.com/ 
Her kan du se internationale afstigmatiseringskampagner 

Hvem er vi og hvem står bag EN AF OS?
EN AF OS er på nationalt niveau forankret i Sundhedsstyrelsen, hvor vi er to fuldtidsansatte medarbejdere som arbejder med EN AF OS på nationalt niveau.

I tæt samarbejde med EN AF OS i Sundhedsstyrelsen er de regionale koordinatorer, som er placeret i de regionale PsykInfo'er (Psykiatrisk Informationscenter), hvis opgave er at føre EN AF OS ud i livet på et regionalt og lokalt plan samt at understøtte udvikling af et lokalt samarbejde herom på tværs af region, kommuner og frivillige organisationer.

Derudover er der nedsat ressourcegrupper under hvert af de fem indsatsområder med repræsentanter for bruger- og pårørende organisationer, faglige selskaber, fagpersoner og de regionale PsykInfo'er. Ressourcegruppens opgave er bl.a. at levere sparring, viden og befordre netværk i forhold til arbejdet med udvikling af materialer og aktiviteter med relevans for indsatsområderne i EN AF OS.

Fra 2011-2021 stod et partnerskab bag EN AF OS. Partnerskabet bestod af:

Sundhedsstyrelsen | Dansk Regioner | TrygFonden | PsykiatriNetværket | Psykiatrifonden |  KL | Socialstyrelsen 
Komiteen for sundhedsoplysning

Fra 2021 er partnerskabet overgået til at være en følgegruppe i EN AF OS.

Landsindsatsen ledes nationalt af EN AF OS i Sundhedsstyrelsen, der har til huse på Islands Brygge 67, 2300 København S.  

Tak til og akkreditering:
I forbindelse med indsatsen skylder vi følgende en ekstra stor tak for deres store hjælp med at realisere EN AF OS-hjemmesiden: Klik her.