EN AF OS kampgne - pige taler i megafon

Pressemeddelelser

 • DepressionsForeningen har per 15. august ansat Morten Ronnenberg Møller som ny generalsekretær.
 • Danske mænd har stadig svært ved at tale psykisk sygdom. Det billede tegner sig i hvert fald i en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Landsindsatsen EN AF OS, der har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Undersøgelsen viser blandt andet, at mænd i højere grad end kvinder holder deres psykiske problemer skjult på arbejdspladsen af frygt for hvilke konsekvenser det kan have for karrieren. Samtidig tror flere mænd, at det vil være ydmygende at spørge ind til en god vens eller kollegas psykiske problemer – faktisk vil mange mænd helst vil undgå overhovedet at tale om det.
 • Psykisk sygdom rammer 20 % af alle danskere i løbet af livet, og ca. 80.000 danske børn og unge vokser op i en familie med psykisk sygdom. En ny rundspørge gennemført af landsindsatsen EN AF OS, sætter fokus på vigtigheden af, at forældre med en psykisk sygdom taler med deres børn om sygdommen, også selvom det for mange kan være meget svært. Åbenheden hjælper nemlig børnene til at få en bedre forståelse af situationen og letter den skyldfølelse, som mange børn af forældre med psykisk sygdom bærer rundt på.
 • Analyserne i rapporten har taget udgangspunkt i, at tidligere forskning har vist, at den negative vinkel fylder relativt meget i mediers omtale af psykisk sygdom. I KORA’s analyse er stillet spørgsmålet om, hvorvidt samme billede findes i danske medier, og om der er sket ændringer i medieomtalen i de seneste år. Hvilke temaer dominerer, og hvilken vinkel har historierne relateret til psykiske sygdomme?
 • Flere end ni ud af ti mennesker med en psykisk lidelse har oplevet at blive negativt forskelsbehandlet, dvs. diskrimineret og stigmatiseret på grund af deres sygdom. Det viser en ny undersøgelse blandt 1.269 personer, der har eller har haft en psykisk sygdom, foretaget af KORA for landsindsatsen EN AF OS. Af undersøgelsen fremgår det også, at oplevet diskrimination medfører begrænsninger i sociale kontakter i forhold til nære relationer til familie og venner, og f.eks. at søge job, sociale ydelser m.m. Oplevelsen af negativ forskelsbehandling er med andre ord starten på en ond cirkel, hvor personen risikerer at tage fordomme og omgivelsernes reaktioner på sig på måder, der fører til selvstigmatisering og tilbagetrækning fra samfundslivet. I anledning af Verdens Mentale Sundhedsdag ønsker parterne bag landsindsatsen EN AF OS at sætte fokus på den fortsatte stigmatisering, der er forbundet med psykisk sygdom.
 • Juletiden rummer ofte nogle ekstra udfordringer for personer, der har eller har haft en psykisk sygdom. Det viser en helt aktuel rundspørge foretaget af landskampagnen EN AF OS, hvor næsten to ud af tre oplever, at julen er en særlig hård tid på året. Men perioden efter julen kan også være tung. Fire ud af ti oplever et stort forventningspres for at være i feststemning til nytårsaften. Derfor er det vigtigt, at familie og venner viser forståelse for, at måden at markere nytåret på kan kræve lidt ekstra omtanke.

 • Størstedelen af danskerne vil gerne tale med deres kollegaer om psykisk sygdom på arbejdspladsen. Alligevel er to ud af fem danskere i tvivl om, hvorvidt en af deres nære kolleger har eller har haft en psykisk sygdom. Det viser nye tal fra landskampagnen EN AF OS, der har til formål at gøre op med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom i Danmark.
 • For mere end halvdelen, der lider af en psykisk sygdom, gør de sociale medier det lettere at søge råd og spørge om hjælp. Og 37 pct. af den danske befolkning bruger internettet som primær kilde til information om psykiske lidelser. Det viser nye tal fra landskampagnen EN AF OS, som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark.

 • Forventningerne om den glade jul og familietraditioner kan være en stor udfordring for personer, der har eller har haft en psykisk sygdom. Det viser en helt aktuel rundspørge foretaget af landskampagnen EN AF OS.  I rundspørgen oplever næsten hver tredje, at julen er en hård tid for dem psykisk, mens otte ud af ti synes, at det nogle gange kan være sværere at leve med en psykisk sygdom i julen. Derfor er det vigtigt at være åben og udvise forståelse som pårørende.
 • Mere end ni ud af ti personer, der har eller har haft en psykisk sygdom, mener, at mediernes måde at omtale psykisk sygdom på er medvirkende til at bekræfte fordomme overfor personer med psykiske lidelser. Det viser en ny undersøgelse. Undersøgelsen viser også, at halvdelen af de adspurgte føler, at medierne stempler dem, mens lige så mange fortæller, at de bliver triste af mediernes negative fokus på psykisk sygdom. Det viser en rundspørge blandt 1.235 personer, der har eller har haft en psykisk sygdom, foretaget for EN AF OS-kampagnen.

 • Mere end hver tredje mand, der har eller har haft en psykisk sygdom, fortalte først omgivelserne om det, da de ikke længere var i stand til at få en hverdag til at hænge sammen, viser en ny undersøgelse. Mere end seks ud af ti af mændene skjulte deres psykiske problemer for omgivelserne, fordi de var bange for at blive opfattet og behandlet anderledes, mens mere end otte ud af ti var bange for at blive opfattet som svage. Syv ud af ti peger på, at det ville have været lettere at fortælle om deres psykiske problemer, hvis der ikke var så mange fordomme forbundet med det at være mand og have psykiske problemer. Det viser en rundspørge blandt 240 mænd, der har eller har haft en psykisk sygdom, foretaget for EN AF OS-kampagnen.
 • Flertallet af unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, oplever, at den rette behandling er afgørende for, at de kan få det bedre. Mere end otte ud af ti fik håb om at kunne få det godt igen efter at have været i behandling, mens næsten syv ud af ti følte det som en lettelse, viser en ny undersøgelse. De unge fremhæver især behandleren og behandlingsformen som afgørende for behandlingens succes. Samtidig fortæller næsten halvdelen af de unge dog også, at det var svært at finde det rette tilbud, og at de ville ønske, at der var mere information om tilbud og øget tilgængelighed. Det viser en rundspørge blandt 500 unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, foretaget for EN AF OS-kampagnen.
 • Ofte er unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, nervøse for at fortælle deres venner, hvordan de har det. Det har de dog i mange tilfælde ikke grund til, viser en ny undersøgelse. Åbenheden resulterer i mange tilfælde i støttende venner og en lettelse hos den unge, der har en psykisk sygdom. Faktisk siger halvdelen af de unge, at de har fået et tættere venskab efterfølgende. Det viser en rundspørge blandt 400 unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, foretaget for EN AF OS-kampagnen. Ifølge de unge er det bedste man kan gøre, som ven til en person med en psykisk sygdom, at beholde fokus på vennen som person og ikke sygdommen og at spørge, hvis man er i tvivl.
 • Mere end ni ud af ti unge, som har eller har haft en psykisk sygdom, har fortalt det til deres forældre. Mange unge synes dog, at det er svært at åbne op og ville derfor ønske, at forældrene havde taget fat i dem noget før. De unges erfaring er nemlig, at det er en stor lettelse, når de først får talt om sygdommen. Det viser en rundspørge blandt 550 unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, foretaget for EN AF OS-kampagnen.
 • Unge med en psykisk sygdom efterlyser større opmærksomhed og støtte fra lærerne på skoler og uddannelsesinstitutioner. Det viser en rundspørge foretaget for EN AF OS-kampagnen. De unge mener desuden, at plakater, postkort, brochurer og andet oplysningsmateriale samt foredrag om psykisk sygdom vil skabe mere åbenhed om emnet. I foråret vil der blive sendt informationsmateriale til landets skoler og uddannelsesinstitutioner, og der vil være en række regionale og lokale arrangementer med fokus på psykisk sygdom.
 • Næsten hver tredje mellem 16 og 25 år, der har eller har haft en psykisk sygdom, taler mere åbent om deres psykiske problemer på sociale medier, end de ellers gør i det daglige liv. Det viser en ny rundspørge foretaget for EN AF OS-kampagnen. Rundspørgen viser også, at det især er på Facebook, at unge med psykisk sygdom finder fællesskaber.
 • Mange unge går rundt med en psykisk sygdom, som de ikke vil eller tør fortælle om. I stedet for at søge professionel hjælp, vælger nogle selvmedicinering ved misbrug af stoffer. Landskampagnen EN AF OS, som har til formål at nedbryde tabu og fordomme om psykisk sygdom, sætter derfor nu særligt fokus på, at det skal være mere acceptabelt for unge at tale åbent om deres psykiske problemer.

 • I to tv-programmer blæser DR og landskampagnen EN AF OS sammen til kamp mod den uvidenhed og de fordomme, som mennesker med en psykisk sygdom dagligt må kæmpe med – oveni de udfordringer deres sygdom giver.

 • Mere end hver anden dansker mener, at psykiske lidelser kan have stor betydning for ens karrieremuligheder. Og derfor er det ikke overraskende, at tal fra Psykiatrifonden viser, at hver femte dansker har talt usandt til deres arbejdsplads om årsagen til sygefravær grundet psykiske problemer og angivet fysisk sygdom i stedet. Psykiske lidelser er fortsat voldsomt tabubelagt på arbejdspladsen, og det skal landskampagnen EN AF OS nu gøre noget ved.

 • Kun hver femte ved, at skizofreni kan helbredes. Men sandheden er, at tusindvis af danskere hvert år bliver helbredt. Og det er godt nyt, for skizofreni er netop den psykisk sygdom, som danskerne mener, der er flest fordomme ved at få. Psykiatrifonden og Landskampagnen EN AF OS arbejder på, at det skal være lettere at leve med og komme sig efter en psykisk sygdom. Det skal bl.a. ske ved at fjerne den tavshed, tvivl og tabu, der er forbundet med psykisk sygdom.

 • I løbet af de senere år har frivillige netværksfamilier for mennesker med psykisk sygdom vist sig at være til stor gavn over hele landet. Det mærker man også i Middelfart, der lige nu står og mangler familier til en lang venteliste af borgere med psykisk sygdom. ”Alle kan blive netværksfamilie. Det kræver blot, at man har lyst til at åbne sit hjem og vise omsorg for et andet menneske,” siger Jan Kjæmpe fra Middelfart Kommune. 

 • Julen kan være en svær tid at komme igennem, hvis man lider af en psykisk sygdom. Gensyn med familie, de mørke december-dage eller ensomhed kan ofte være hårdt at tackle, hvis man i forvejen er psykisk sårbar. Men danskerne vil gerne være der for hinanden. Det viser en ny undersøgelse fra landskampagnen EN AF OS. Her får du fem gode råd til, hvordan du bedst kan støtte dine nærmeste, der lider af psykisk sygdom i julen.
 • Mennesker med psykisk sygdom fremstilles ofte som voldelige, farlige og utilregnelige i de danske medier. En helt ny undersøgelse viser imidlertid, at danskernes syn på mennesker med psykisk sygdom er meget mere nuanceret og positivt.

 • Ny kampagne vil udfordre fordomme om psykisk sygdom
  85 procent af danskerne mener, at det er mere accepteret at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom – på trods af, at en halv million danskere lige nu er ramt af en psykisk sygdom. Det er den barske virkelighed, og det skal en ny kampagne, der hedder EN AF OS, forsøge at gøre op med. Kampagnen markeres over hele landet på Verdens Mentale Sundhedsdag den 10. oktober.

Læs flere nyheder