Nyheder

17.02.2022

Kursus til pårørende til retspsykiatriske patienter i foråret 2022

I foråret 2022 udbyder Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR) et nyt kursus til pårørende til retspsykiatriske patienter, der har til formål at give interesserede pårørende faktuel viden om retspsykiatri og retspsykiatriske behandlingsforløb. Vi håber, at I vil hjælpe med at udbrede kendskabet til tilbuddet.
Læs mere og hent en folder om kurset og programmet 
på KFR’s hjemmeside.

Formål og indhold 

Kurset har som nævnt særligt fokus på at give de pårørende faktuel viden om retspsykiatri og retspsykiatriske behandlingsforløb, for derigennem at styrke muligheden for at bidrage til retspsykiatriske patienters recovery-proces. På kurset behandles emner så som information om faserne i et retspsykiatrisk behandlingsforløb, rollefordelingen mellem de mange samarbejdende aktører samt dobbeltbelastning og dobbeltstigmatisering, som man kan opleve som pårørende til én, der både har en alvorlig psykisk sygdom og er dømt for kriminalitet.

Praktisk information

Kurset er gratis og afholdes over seks gange i perioden fra april til juni. Alle gange kl. 17.00-19.30. Kurset afholdes i Region Hovedstadens Psykiatris lokaler på Kristineberg 3, 2100 København Ø og der serveres sandwich, vand og kaffe/te på kurset.

Tilmelding og spørgsmål

Tilmelding foregår på mail til rhpkfr@regionh.dk senest d. 19. april 2022. For øvrige spørgsmål er man meget velkomne til at kontakte projektleder Liv Os Stølan.

Ny informationsfolder om retspsykiatri til patienter og pårørende

KFR har desuden udarbejdet en ny informationsfolder om psykiatriske særforanstaltninger og retspsykiatriske patientforløb. Folderen er især målrettet patienter og pårørende, og vi håber I vil gøre den tilgængelig, hvor det er muligt. Trykte eksemplarer kan rekvireres hos KFR eller hentes på hjemmesiden.