Klummearkiv

Klummearkiv

På denne side finder du en oversigt over alle de klummer, som i tidens løb er blevet bragt på EN AF OS-hjemmesiden.

 • Af Amalie Cordes, Det nationale sekretariat for EN AF OS
 • Af Anne-Mette Glud Hjerrild, færdiguddannet læge fra Københavns Universitet juni 2021, rådgiver hos Sex & Samfund, medstifter af gruppen Normkritiske Læger.
 • Af Lisette Jakobsen, det nationale sekretariat for EN AF OS
 • Af Marianne Lundbye Honum, læreruddannet PsykInfo-medarbejder i Region Nordjylland og tidligere EN AF OS-ambassadør

 • Af Lisette Jakobsen, det nationale sekretariat for Landsindsatsen EN AF OS.
 • Af Katrine Brandt, Saredo Hirad, Mona Pedersen & Mathilde Elmquist-Clausen, bachelorstuderende fra Roskilde Universitet.

   

 • Af det nationale sekretariat i EN AF OS

 • Af Lea Hegaard, enhedschef, Komiteen for Sundhedsoplysning

 • Af Peter Østergaard, tandlæge, MPH. Formand for Bisserne på Mændenes Hjem og Kofoeds Skole
 • Af Vibeke Rischel, vicedirektør og sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Af Malene Norborg Petersson, Specialkonsulent ved Komiteen for Sundhedsoplysning

 • Af Marianne Graversen, EN AF OS - ambassadør i Region Midtjylland.
 • Af Henrik Sven Sørensen, adm. direktør i Psykiatri Plus
 • Af Anne Thorup, overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri som professor i børne- og ungdomspsykiatri med særlig fokus på forebyggelse og tidlig intervention.
 • Af Jessy Mikkelsen, Startlinjen

 • Af Malou Cecilie Frydendahl Julskjær, kommunikationsstuderende og praktikant EN AF OS  

 • Kristian Marcussen
 • Visti, Annemette, Heidi, Louise, Maj-Britt og Trine på vegne af Rebellens kor
 • Af Pernille Petersen, EN AF OS-ambassadør

 • Af Johanne Bratbo, projektleder i Landsindsatsen EN AF OS

 • Af Stefan Tofte, Cand.mag i religionsvidenskab

 • Japansk succes med at give skizofreni nyt navn, kan ikke umiddelbart overføres til Europa, vurderer Norman Satorius.

 •  Af Johanne Bratbo, projektleder i Landsindsatsen EN AF OS

 •  Af Winnie Axelsen, formand for HK Kommunal Hovedstaden og initiativtager til HK Leder

 • Af Klavs Serup Rasmussen, projektleder på Peer-Støtte projektet i Region Hovedstaden

 •  

  Af Michael Danielsen, chefpsykolog i Psykiatrifonden

 •  
  Af ledende overlæge Peter Fristed og oversygeplejerske Isabel Gindeberg, Psykiatrisk Afdeling Middelfart

 •  

  Af Brian Ravn Galsgaard, kommunikationsrådgiver og partner i Brag+Sølberg Kommunikation

 •  

  Af Agnes Ringer, psykolog i socialpsykiatrien i Ringsted og ekstern lektor, ph.d. ved Roskilde Universitet 

   

 •  

  Af undervisningsminister Christine Antorini


 • Af Dorte Dalkjær, Projektchef i CoLab Recovery & Rehab, Psykiatri- og Socialområdet, Region Syddanmark

 • Af Anne Fiil Winther, Presse- og kommunikationskonsulent i headspace Danmark

   

  Når ungdomslivet slår knuder skal det være nemt at få hjælp. Der findes efterhånden rigtig mange tilbud til unge mennesker i Danmark, men når livet er svært kan det virke dybt uoverskueligt at finde frem til det helt rigtige tilbud. headspace er én indgang til hjælpen.

 • Af Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

   

  Projekt Sikker Psykiatri skal forebygge medicinfejl, tvang og selvmord samt sikre effektiv behandling af behandling af fysiske sygdomme hos mennesker med psykisk sygdom.

 • Af Projektleder Johanne Bratbo, Projekt EN AF OS

   

  Nu befinder du dig på vores nye redesignede hjemmeside, og du vil derfor hurtigt opdage, at den har fået nyt udseende og format.

 • Af DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn


  Med temaet ”Usynligt Syg” satte DR, i en række tv-programmer, i radioen og på dr.dk i foråret 2014, fokus på psykiske lidelser.

 • Af Klavs Serup Rasmussen, redaktør for tidsskriftet Outsideren


 • Af Nicolaj Johansson cand. scient. i idræt og psykologi, projektleder ved psykiatrien i Region Nordjylland.

  ”Opslugt og fascineret sidder jeg og beundrer de mange smukke hvide blomster på mirabelletræet og humlebiernes leg i træets krone.  Pludseligt bliver jeg forstyrret af en gul sommerfugl, der basker fornøjet rundt og leder efter et trygt og roligt sted at sætte sig og nyde forårssolens varme…. Mine sanser er fuldt optaget af mine omgivelser og giver mig oplevelsen af ro, tilstedeværelse og tryghed.”

 • Af Rasmus Johnsen, adjunkt ved Institut for ledelse, politik og filosofi ved Copenhagen Business School.

  De psykiatriske diagnoser giver os et sprog at tale om lidelser i. Det er et usædvanligt effektivt sprog, der dygtigt kategoriserer og beskriver noget, som det er umådeligt svært at sætte ord på.


 • Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte

  Vi har brug for at vide meget mere om udsatte unge og om, hvad der kan hjælpe dem. For hjælpen er tydeligvis ikke god nok: Der kommer flere unge på kontanthjælp, flere unge hjemløse og flere unge misbrugere.

 • Af Henriette Pedersen, sogne- og sygehuspræst ved Aalborg Domkirke og Aalborg Psykiatriske Hospital


  Det begyndte egentlig over en kop kaffe og lidt løs snak tilbage i efteråret 2011. Nordjylland var ramt af endnu en offentlig familietragedie samtidig med, at undersøgelser viste, at hver 4. ung i regionen oplevede/oplever mistrivsel....

 • Af Dorte Nielsen, specialiseret bostøttekonsulent og næstformand i PS Landsforening

  At være forældre til et barn/ung med en psykisk lidelse indebærer ofte, at man oveni kæmper med en ødelæggende følelse af skyld og skam. Den samme følelse af skyld og skam findes også hos den, som er ramt af en psykisk lidelse. Jeg møder det hver dag i rådgivningen.

 • Af Anders K. Kristensen, mangfoldighedskonsulent, Region Midtjylland

  Midtjylland er som en af Danmarks største offentlige arbejdspladser nødt til at gå foran med socialt ansvar, det gælder særligt fastholdelse af egne medarbejder, men også muligheden for at inkludere f.eks. psykisk sårbare medarbejdere eller ledige.

 • Af Astrid Krag, minister for Sundhed og Forebyggelse (SF)

  ’Jeg ville ønske, at muren omkring mig blev revet ned af dem, jeg holder af’. Det siger Mads på 21 år. Hans ønske er et af de citater fra unge, som er trykt på plakater, der er en del af kampagnen ’EN AF OS’.

 • Af børne- og undervisningsminister Christine Antorini

  Alle børn og unge skal tilbydes den nødvendige støtte for at kunne trives, udvikles og lære. Det gælder også børn og unge med psykiske problemer, der skal have ligeså gode muligheder for at gennemføre en uddannelse som alle andre unge. Det kræver en særlig indsats fra os alle.

 • Af Ebbe Henningsen, landsformand for BEDRE PSYKIATRI

  I 2012 igangsatte BEDRE PSYKIATRI kampagnen ”Danmarkshistoriens største gevinst - 1,5 mia. til hele Danmark”. Afsættet har været at omsætte tung forskning til skarpe holdninger og budskaber om, at pårørende er en unik ressource – og at pårørende derfor skal anerkendes og have bedre markant vilkår.

 • Af Kurt Holm Nielsen, netværkschef, Vinsa – Virksomhedsnetværk for socialt ansvar

  Man bliver overrasket over, hvor lidt der nogle gange skal til for at få en person med psykiske lidelser til at blomstre op. Der kan stå skizoide lidelser, angst, depression eller social fobi på listen med diagnoser, men uanset hvad kan det at komme ud på en arbejdsplads gøre en meget stor forskel.

 • Af Maria Bergmann Nielsen, formand for Ventilen Danmark

  Uanset om man er ensom, psykisk sårbar eller bare lever et ”helt normalt” ungdomsliv, så er det vigtigt at have nogen at dele sine tanker og følelser med. Nogen at spejle sig i og lære af. Og det er særligt vigtigt, netop mens man er ung. 

 • Af Peter Nørgaard, direktør Creativ Company, Holstebro

  Jeg må hellere starte med at bringe en advarsel: Pas på. Hvis du og din virksomhed giver jer i kast med CSR og udvikling af virksomhedens sociale kapital, så er det stærkt vanedannende.

 • Af Svend Aage Madsen, formand for Selskab for Mænds Sundhed og chefpsykolog, Rigshospitalet

  Det ser ud til, at mange mænd med psykiske problemer ikke får den nødvendige og passende behandling. Fx er der op til dobbelt så mange mænd, der har depression, som der er mænd, der er i behandling for det. Det skyldes en række vigtige barrierer...

 • Af Tom Jul Pedersen, bruger

  For tiden kører der en kampagne ved navn EN AF OS. Meningen med det hele er, at sindslidende skal få gavn af den. Det, som kampagnen siger, er at sindslidende bliver diskrimineret og holdt uden for arbejdsmarkedet, uddannelse og boligmarkedet. Så meningen er, at sindslidende skal få flere af de goder, som raske har. Raske skal holde op med at diskriminere dem.

 • Af Peter Qvortrup Geisling, DR, læge, studievært og redaktør

  Hjernen og sindet er fundamentet for hele vores liv. Det er der, sjælen sidder. Min hjerne ER mig. En galdeblære eller lidt mavesæk kan vi bedre undvære. Så der er ikke noget at sige til, at vi er bange for, at vores kommandocentral skal angribes af sygdom.

 • Af Thomas Brittain, Projektkoordinator på jobformidlingen ’VIVIL - sindslidende i arbejde’

  I disse dage diskuteres det heftigt på og udenfor Christiansborg, hvordan førtidspensionister kan flyttes fra livslang forsørgelse over i beskæftigelse. Snakken drejer ind på et forkert spor, når vi taler om manglende motivation hos den enkelte og manglende arbejdspladser på virksomhederne. Vi skal en anden vej. Vi skal turde tro på menneskers kompetencer og virksomheders potentiale til at gøre en forskel.

 • Af Martin Lund, formand for styregruppen, til hverdag psykiatridirektør i region hovedstaden

  Landskampagnen EN AF OS vil gøre det lettere at leve med psykisk sygdom i Danmark. Det skal både være lettere at lide af psykisk sygdom og lettere at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Derfor vil Landskampagnen EN AF OS udfordre de mange fordomme og den diskrimination, der ofte knytter sig til psykisk sygdom og til personer, som får psykiske sygdomme.

 • Af Thomas Middelboe, overlæge, ph.d. og næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab

  Stigmatisering foregår også i psykiatriens egne rækker. Sådan er det. Der hvor kæden sidst af alt skulle hoppe af, der hvor de gode viljer står i kø, der hvor videns- og uddannelsesniveauet er højt… også der sker det.