Nyheder

Nyheder

Med nyhedslisten herunder vil du altid kunne finde de seneste nyheder i forbindelse med EN AF OS-kampagnen.

 • DepressionsForeningen har per 15. august ansat Morten Ronnenberg Møller som ny generalsekretær.
 • Danske mænd har stadig svært ved at tale psykisk sygdom. Det billede tegner sig i hvert fald i en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Landsindsatsen EN AF OS, der har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Undersøgelsen viser blandt andet, at mænd i højere grad end kvinder holder deres psykiske problemer skjult på arbejdspladsen af frygt for hvilke konsekvenser det kan have for karrieren. Samtidig tror flere mænd, at det vil være ydmygende at spørge ind til en god vens eller kollegas psykiske problemer – faktisk vil mange mænd helst vil undgå overhovedet at tale om det.
 •  

 • Artikel forklarer resultaterne af nyt studie omkring skizofreni
 • Mette Søndergaard, stifter af Landsforeningen "Snak om det..." er død
 • Kom og besøg os og få en snak over en kop kaffe med vores ambassadører, der alle har personlige erfaringer med psykisk sygdom og med at komme videre i livet. Se også nogle af vores film, prøv EN AF OS lykkehjulet og test din viden om psykisk sygdom.
 • Stort tillykke til vores ambassadør Louise Bjørndal, som har fået udgivet bogen "På tværs af hverdagstanker".
 • Vi har fået en henvendelse angående et spændende projekt, som udforsker synet på psykisk sygdom gennem kunst.  

  Der beskrives følgende:

 • Psykisk sygdom rammer 20 % af alle danskere i løbet af livet, og ca. 80.000 danske børn og unge vokser op i en familie med psykisk sygdom. En ny rundspørge gennemført af landsindsatsen EN AF OS, sætter fokus på vigtigheden af, at forældre med en psykisk sygdom taler med deres børn om sygdommen, også selvom det for mange kan være meget svært. Åbenheden hjælper nemlig børnene til at få en bedre forståelse af situationen og letter den skyldfølelse, som mange børn af forældre med psykisk sygdom bærer rundt på.
 • Kanal 4 har samarbejdet med Psykiatrifonden om programserien "Slip angsten", der vises fra mandag til torsdag i uge 5.
  Gennem personlige erfaringer gives der indblik i, hvad angst er, og hvad det betyder at leve med angst. 

 • Landsindsatsen EN AF OS har udgivet børnebogen ”Viggo og Walthers verden”, der er skrevet af ambassadør Nanna Højstrøm, som tager udgangspunkt i sine egne erfaringer med at være mor til to små børn og have en bipolar lidelse.

 • En ny bog om "Rebellen fra Langeland"
 • På trods af en svær tid gennem gymnasiet med indlæggelser, kæmpede Line Marie sig igennem det og fik sin studentereksamen.
 • Analyserne i rapporten har taget udgangspunkt i, at tidligere forskning har vist, at den negative vinkel fylder relativt meget i mediers omtale af psykisk sygdom. I KORA’s analyse er stillet spørgsmålet om, hvorvidt samme billede findes i danske medier, og om der er sket ændringer i medieomtalen i de seneste år. Hvilke temaer dominerer, og hvilken vinkel har historierne relateret til psykiske sygdomme?

 • Du kan nominere prisvinderen 2016 


 • Invitation til åbning af headspace Herning
 • Som led i indsatsen overfor medierne skal der afholdes to fokusgrupper med henholdsvis brugere og pårørende.

 • Ny hjemmeside og filmserie "Victors bog" til børn og unge
 • Flere end ni ud af ti mennesker med en psykisk lidelse har oplevet at blive negativt forskelsbehandlet, dvs. diskrimineret og stigmatiseret på grund af deres sygdom. Det viser en ny undersøgelse blandt 1.269 personer, der har eller har haft en psykisk sygdom, foretaget af KORA for landsindsatsen EN AF OS. Af undersøgelsen fremgår det også, at oplevet diskrimination medfører begrænsninger i sociale kontakter i forhold til nære relationer til familie og venner, og f.eks. at søge job, sociale ydelser m.m. Oplevelsen af negativ forskelsbehandling er med andre ord starten på en ond cirkel, hvor personen risikerer at tage fordomme og omgivelsernes reaktioner på sig på måder, der fører til selvstigmatisering og tilbagetrækning fra samfundslivet. I anledning af Verdens Mentale Sundhedsdag ønsker parterne bag landsindsatsen EN AF OS at sætte fokus på den fortsatte stigmatisering, der er forbundet med psykisk sygdom.
 • Støt Soldater og Pårørende inviterer til spændende camp i efterårsferien 2015
 • I år handler Psykiatritopmødet om lighed - gennem forandring
 • 26.08.2015

  Projekt Vendepunkter starter nye kurser op til efteråret.

 • EN AF OS og Odense kommune holder inspirationsdag for kommunerne med særlig fokus på socialpsykiatrien og ungeområdet
 • Så er den længe ventede statusrapport om EN AF OS blevet færdig og kan læses her.
 •  

  Igen i år har EN AF OS fornøjelse af at deltage på Folkemødet på Bornholm.

 • Nyt interaktivt online undervisningsmateriale for unge mellem 14 og 20 år lanceres i dag.

 • Nu har Michael Hertz skudt sin gåtur rundt i Danmark langs kystvejen i gang.

 • Ny undersøgelse om diskrimination i forbindelse med psykisk sygdom
 • Vi søger ungeambassadører

 • Vil du stå i spidsen for et banebrydende nyt netværk i Danmark? Har du erfaring med projektledelse og økonomistyring, gode samarbejdsevner, samt personlige erfaringer med psykiatri og recovery, kan du meget vel være den helt rette til stillingen.

  Arbejdssted kan være i en af landets større byer.
 • Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS vil opsige aftalen fra 2007 om et etisk charter med modebranchens organisation DAFI.
 • Tidsskriftet Outsideren er en uafhængig virksomhed (NGO), der giver sindslidende muligheden for at opdatere og vedligeholde deres kompetencer ......
 • Som et led i EN AF OS' indsats overfor medierne skal der afholdes to fokusgrupper med henholdsvis brugere og pårørende.

 • Er du psykisk sårbar og har lyst til at udvikle dit skrivetalent sammen med andre? ....
 • Juletiden rummer ofte nogle ekstra udfordringer for personer, der har eller har haft en psykisk sygdom. Det viser en helt aktuel rundspørge foretaget af landskampagnen EN AF OS, hvor næsten to ud af tre oplever, at julen er en særlig hård tid på året. Men perioden efter julen kan også være tung. Fire ud af ti oplever et stort forventningspres for at være i feststemning til nytårsaften. Derfor er det vigtigt, at familie og venner viser forståelse for, at måden at markere nytåret på kan kræve lidt ekstra omtanke.

 • Størstedelen af danskerne vil gerne tale med deres kollegaer om psykisk sygdom på arbejdspladsen. Alligevel er to ud af fem danskere i tvivl om, hvorvidt en af deres nære kolleger har eller har haft en psykisk sygdom. Det viser nye tal fra landskampagnen EN AF OS, der har til formål at gøre op med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom i Danmark.
 • Arbejdsmarkedskonference den 3. november 2014
 • For mere end halvdelen, der lider af en psykisk sygdom, gør de sociale medier det lettere at søge råd og spørge om hjælp. Og 37 pct. af den danske befolkning bruger internettet som primær kilde til information om psykiske lidelser. Det viser nye tal fra landskampagnen EN AF OS, som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark.

 • Mandag den 3. november 2014 afholder Landskampagnen EN AF OS arbejdsmarkedskonference i DGI-byen.


 • GALLO SHOW i Musikhuset skal oplyse om psykiske lidelser

 • Hvad er din erfaring med brugen af musik. Læs mere her
 • Museum Ovartaci åbner fredag den 12. september en udstilling med malerier af Jens Jørgen Boje – vild og upoleret - til den 1. februar 2015

 • 02.09.2014

  Kender du en, der har gjort en stor indsats for afstigmatisering af psykisk sygdom. Så indstil personen til Gallo Prisen!

 • I år handler Psykiatritopmødet om inklusion.

 • Er du mand, og har du erfaring inden for byggefagene, så vil vi rigtig gerne have fingrene i dig.

 • Fra uge 14 vil DR med en ny satsning være med til at imødegå fordomme om psykiske lidelser og menneskeliggøre danskere, som har haft psykisk sygdom tæt ind på livet. Satsningen hedder ”Usynligt syg”, og EN AF OS har samarbejdet med DR om flere af programmerne.

 • Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholder konference den 28. april 2014 og heldagsworkshop om patientsikkerhed den 29. april 2014.

 • Gennem det seneste år har Psykiatriens informationscenter, Psyk-Info, fortalt over 1300 unge fra nordjyske ungdomsuddannelser om psykisk sygdom. Det er sket som led i EN AF OS kampagnen, der skal være med til at øge åbenheden om psykisk sygdom.

 • Behandlingen af psykiatriske patienter skal være mere sikker.

 • Inklusion - det gode arbejdsliv med infantil autisme

 • Outsideren tilbyder undervisning i journalistik, hver mandag og torsdag kl. 10 – 14. Næste hold starter d. 3. februar og varer tre måneder.

 • Vi mangler deltagere til vores BED-projekt og vi ved, at folk er derude.

 • 22.01.2014

  Nu starter Oprust op igen for pårørende til en psykisk sårbar forælder eller søskende.

 • Hvad er din erfaring med telefonrådgivning ? Klik ind på vores facebook side her og læs mere

 • Psykiatrifonden har samlet gode råd som kan læses her

 • Forventningerne om den glade jul og familietraditioner kan være en stor udfordring for personer, der har eller har haft en psykisk sygdom. Det viser en helt aktuel rundspørge foretaget af landskampagnen EN AF OS.  I rundspørgen oplever næsten hver tredje, at julen er en hård tid for dem psykisk, mens otte ud af ti synes, at det nogle gange kan være sværere at leve med en psykisk sygdom i julen. Derfor er det vigtigt at være åben og udvise forståelse som pårørende.
 • Kom og debattér med 5 politikere i Københavns Kommune

 • Antallet af selvmord på de danske banelegemer er næsten fordoblet på et år

 • Resultaterne af den store diskriminationsundersøgelse, som EN AF OS og KORA gennemførte i foråret, kan nu ses i ny rapport.

 • Som et led i indsatsen overfor medierne skal der afholdes to fokusgrupper

 • Det er verdens flotteste auktion! Auktionen kører nu frem til mandag d. 14. oktober 2013 (hen over Verdens Mentale Sundhedsdag)

 • Vil du være med til at gøre op med fordommene?

 • Ida Corr på Psykiatritopmødet 2013

 • Mere end ni ud af ti personer, der har eller har haft en psykisk sygdom, mener, at mediernes måde at omtale psykisk sygdom på er medvirkende til at bekræfte fordomme overfor personer med psykiske lidelser. Det viser en ny undersøgelse. Undersøgelsen viser også, at halvdelen af de adspurgte føler, at medierne stempler dem, mens lige så mange fortæller, at de bliver triste af mediernes negative fokus på psykisk sygdom. Det viser en rundspørge blandt 1.235 personer, der har eller har haft en psykisk sygdom, foretaget for EN AF OS-kampagnen.

 • Har du ekstra overskud til at være noget for andre mennesker, der har det svært ?

 • Rekruttering af unge til projekt OPRUST i Det Sociale Netværk

 • EN AF OS inviterer både kvinder og mænd uanset alder til at deltage i elektronisk spørgeskemaundersøgelse om mediedækning og psykisk sygdom.

 • PatientView i England har iværksat en undersøgelse om social inklusion og skizofreni

 • 20.08.2013

  Det er ikke et handicap at leve med et handicap, når man kan gøre almindelige, sjove, vilde eller kedelige ting.

 • EN AF OS er på Ringsted Festival fra d. 1.-3. august. I Farmors Stue kan du få en kop kaffe, et stykke citronmåne og en snak med en EN AF OS ambassadør.

 • 22.07.2013

  Jonas på 21 år har diagnosen OCD og er ungeambassadør for EN AF OS. Han har i år valgt at bruge sin sommerferie på at tage til en OCD-konference i Atlanta. Undervejs vil han her på siden blogge om sine oplevelser.

 • Projektmedarbejder med brugererfaring til implementering af "Dialogstarteren"

 • Mens vi venter på den færdige rapport fra diskriminationsundersøgelsen i foråret 2013, kan vi nu præsentere de foreløbige resultater.

 • UNITED Production søger unge i alderen 20-35 år, der har fået stillet en psykiatrisk diagnose og som er åbne omkring sin sygdom til en ny dokumentarserie til DR3.

 • Terapihaven Nacadia er en terapihave, der udfører forskningsbaseret behandling af stressramte.

 • 17.06.2013

  Ny APP hjælper unge med at passe på psyken

 • Bogen "Snak om det... med alle børn" skal bidrage til nye samtaler mellem børn og voksne. Om tanker og følelser. Om psykiske lidelser. Og om det gode liv mellem mennesker.

 • Når Folkemødet på Bornholm 2013 slår dørene op for de 50.000 deltagende politikere, virksomheder, organisationer og borgere, er EN AF OS også repræsenteret og klar til at give give deltagerne lærerige oplevelser.

 • Mere end hver tredje mand, der har eller har haft en psykisk sygdom, fortalte først omgivelserne om det, da de ikke længere var i stand til at få en hverdag til at hænge sammen, viser en ny undersøgelse. Mere end seks ud af ti af mændene skjulte deres psykiske problemer for omgivelserne, fordi de var bange for at blive opfattet og behandlet anderledes, mens mere end otte ud af ti var bange for at blive opfattet som svage. Syv ud af ti peger på, at det ville have været lettere at fortælle om deres psykiske problemer, hvis der ikke var så mange fordomme forbundet med det at være mand og have psykiske problemer. Det viser en rundspørge blandt 240 mænd, der har eller har haft en psykisk sygdom, foretaget for EN AF OS-kampagnen.
 • Flertallet af unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, oplever, at den rette behandling er afgørende for, at de kan få det bedre. Mere end otte ud af ti fik håb om at kunne få det godt igen efter at have været i behandling, mens næsten syv ud af ti følte det som en lettelse, viser en ny undersøgelse. De unge fremhæver især behandleren og behandlingsformen som afgørende for behandlingens succes. Samtidig fortæller næsten halvdelen af de unge dog også, at det var svært at finde det rette tilbud, og at de ville ønske, at der var mere information om tilbud og øget tilgængelighed. Det viser en rundspørge blandt 500 unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, foretaget for EN AF OS-kampagnen.
 • DR2 sætter lørdag d. 1. juni kl. 20:00 fokus på psykiatriske lidelser i DR2 Temaet 'Sindssyg', hvor syv mennesker, kendte som ukendte, åbent fortæller om kampene med indre dæmoner, mystiske stemmer og hallucinationer.

 • EN AF OS-kampagnen Region Hovedstaden søger nu 10 nye frivillige til at repræsentere kampagnen i vores mobile kaffesalon, samt holde inspirerende oplæg om det at leve livet med en psykisk sygdom.

 • Fredag den 24. maj indvier Frederiksberg Hospital en træningshave på egen grund. Initiativet til etableringen er kommet fra Centerleder Kristen Kistrup ved Psykiatrisk Center Frederiksberg og opstod i forbindelse med, at han læste om udendørs fitness og bemærkede en centralt beliggende "uudnyttet" have (for 4 år siden).

 • EN AF OS inviterer både kvinder og mænd, som har eller har haft en psykisk sygdom til at udfylde et elektronisk spørgeskema om mænd og psykisk sygdom.

 • EN AF OS har i starten af året gennemført en spørgeskemaundersøgelse om diskrimination af personer med psykisk sygdom, hvor over 1500 personer har svaret. Nu søger vi deltagere til fokusgrupper, som kan være med til at nuancere besvarelserne.

 • Fredag den 17. maj forsøger en gruppe nordjyder at ro©ke ved en række fordomme om psykisk sygdom. Det sker med musik, improvisationsteater og uformel snak med forbipasserende – alt sammen lige midt i Aalborg.

 • Er du mellem 15 og 25 år, og har du/har du haft en psykisk lidelse - eller er du nær pårørende til én (familiemedlem eller en nær ven), der har/har haft? Har du tid og lyst til at deltage i en fokusgruppe om dine erfaringer som frivillig i EN AF OS eller som bruger på EN AF OS’ Facebookside og/eller hjemmeside? Så kunne vi godt bruge din hjælp.
 • Ofte er unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, nervøse for at fortælle deres venner, hvordan de har det. Det har de dog i mange tilfælde ikke grund til, viser en ny undersøgelse. Åbenheden resulterer i mange tilfælde i støttende venner og en lettelse hos den unge, der har en psykisk sygdom. Faktisk siger halvdelen af de unge, at de har fået et tættere venskab efterfølgende. Det viser en rundspørge blandt 400 unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, foretaget for EN AF OS-kampagnen. Ifølge de unge er det bedste man kan gøre, som ven til en person med en psykisk sygdom, at beholde fokus på vennen som person og ikke sygdommen og at spørge, hvis man er i tvivl.
 • Mere end ni ud af ti unge, som har eller har haft en psykisk sygdom, har fortalt det til deres forældre. Mange unge synes dog, at det er svært at åbne op og ville derfor ønske, at forældrene havde taget fat i dem noget før. De unges erfaring er nemlig, at det er en stor lettelse, når de først får talt om sygdommen. Det viser en rundspørge blandt 550 unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, foretaget for EN AF OS-kampagnen.
 • Psykiatrifondens landsdækkende indsats om skizofreni undersøger i april og maj 2013, hvordan mennesker med skizofreni i Danmark oplever psykiatrien, og hvad der fremmer - og hindrer - deres recovery.

 • I dag besøger EN AF OS Nørresundby Gymnasium og HF. Besøget er det første i en række af besøg på nordjyske ungdomsuddannelser.
 • En af lægestandens fornemmeste hædersbevisninger er Lægeforeningens Barfred-Pedersen Æresgave. Den uddeles hvert år på Lægemødet, og fredag blev den overrakt til Jes Gerlach, som er speciallæge i psykiatri og indtil 2011 formand for PsykiatriFonden.

 • Når mor og far har en psykisk sygdom, bliver børnene også påvirket. Målet med ODAs familiehøjskole er at give OCD-, angst- og depressionsramte og deres børn, en uge sammen fyldt med gode oplevelser.

 • 40 % af skotterne ved ikke, hvordan de skal tale om psykisk sygdom. Nu skal kampagnen Just listen gøre det lettere og mindre tabuiseret at italesætte psykisk sygdom.

 • Fra den 23. januar til den 14. marts har EN AF OS spurgt unge i alderen 15-25 om, som enten har eller haft en psykisk sygdom, hvilke oplevelser og overvejelser de har gjort sig i forbindelse med åbenhed om deres psykiske sygdom. Resultaterne kan ses her.

 • Unge med en psykisk sygdom efterlyser større opmærksomhed og støtte fra lærerne på skoler og uddannelsesinstitutioner. Det viser en rundspørge foretaget for EN AF OS-kampagnen. De unge mener desuden, at plakater, postkort, brochurer og andet oplysningsmateriale samt foredrag om psykisk sygdom vil skabe mere åbenhed om emnet. I foråret vil der blive sendt informationsmateriale til landets skoler og uddannelsesinstitutioner, og der vil være en række regionale og lokale arrangementer med fokus på psykisk sygdom.
 • Projektet "Anbragt i historien" under Svendborg Museum søger personer, som mellem 1945 og 1980 har været anbragt uden for hjemmet, og som har lyst til at fortælle om deres oplevelser.

 • Sundhedsminister Astrid Krag tilkendegav den 3. marts på TV 2 Nyhederne, at hun vil indføre pakningsrestriktioner på svag smertestillende håndkøbsmedicin.

 • Vil du være med til at nedbryde fordomme om psykisk sygdom, og har du lyst og mod på at dele din historie og erfaringer med andre unge, så er du måske EN AF OS’ nye ungeambassadør.
 • Projekt VIVIL har i de sidste to år ydet særlig støtte til virksomheder, der har ansat en medarbejder med en sindslidelse. Se den nye film, der viser det fantastiske resultat.

 • 1. februar får EN AF OS et regionalt kampagnekontor lige midt i Aalborg. Kontoret bliver mødested for de frivillige ambassadører og skal samtidig være med til at skabe synlighed i bybilledet om kampagnens budskaber.

 • Vi har en udfordring i Danmark. Mere end 75.000 danskere lider af en spiseforstyrrelse, og hver 5. ung har skadet sig selv. Kun 1 ud af 20 behandles hvert år i det offentlige for sin spiseforstyrrelse – oftest kun de allermest syge, og der findes meget få tilbud til unge, som skader sig selv.
 • Center For Aktiv Beskæftigelsesindsats er kommet med nyheder omkring arbejdsmarkedet og ansatte med psykisk sygdom. Få hurtigt adgang til dem her.

 • Vidensråd for Forebyggelse har netop udgivet rapporten "Psykisk sygdom og ændringer i livsstil".

 • Medarbejder med brugererfaring i psykiatrien, så er MB-forløbet måske noget for dig. Se mere her

 • Vi søger en erfaren administrativ projektmedarbejder til en fuldtidsstilling på 37 timer for en treårig periode fra 2013-2015 til sekretariatet i Landskampagnen EN AF OS.
 • OPRUST er Foreningen Det Sociale Netværks initiativ for unge omkring 15-18 år, som er pårørende til en forælder eller søskende, der har en psykisk lidelse.

 • Region Hovedstadens Psykiatri søger projektmedarbejdere med brugerfaring med tiltrædelse 1. feb. 2013 eller snarest derefter.

 • For at måle effekten af kampagnen, og for at vi kan forbedre os, afholder EN AF OS fokusgrupper i starten af december. Som deltager får du et gavekort på 300 kr. til Magasin samtidig med, at du hjælper et godt formål.

 • EN AF OS har netop lanceret en guide, der skal gøre det lettere for de aktive i kampagnen at planlægge og evaluere aktiviteter i EN AF OS. Guiden kan bruges som et redskab fra idéfase til eventuel efterfølgende evaluering.

 • - Inspiration til ansatte i psykiatrien.

  Dette er en guide til dig, som arbejder i psykiatrien, hvor der kan være risiko for trusler og vold. Sammen med arbejdsmiljøgruppen kan du og dine kolleger med udgangspunkt i guiden tage en dialog om jeres faglighed, jeres fælles mål, risiko og tryghed.

 • I EN AF OS-folderen Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer, som er særligt henvendt til ledere og mellemledere, kan du finde råd, fakta, vejledning og krav til virksomheder i forhold til, hvordan de håndterer og forebygger psykiske problemer blandt de ansatte.
 • Socialpolitisk Forening og en række ungdomsorganisationer sætter i hele uge 46 fokus på ungdomsarbejdsløshed. Stigmatiseringen af de alt for mange ungdomsarbejdsløse skal erstattes med værdighed.
 • Som et led i kampagnens indsats overfor medierne søger EN AF OS nu deltagere til fokusgrupper.

 • "Lær at tackle angst og depression" er et nyt kursus til mennesker med symptomer på angst og/eller depression. På kurset udvikler deltagerne deres kompetencer til at håndtere symptomer og hverdagen med symptomer, ligesom der er fokus på at lære strategier til at forebygge og håndtere eventuelle tilbagefald. Underviserne er mennesker, der selv har personlig erfaring med angst og/eller depression.

 • Næsten hver tredje mellem 16 og 25 år, der har eller har haft en psykisk sygdom, taler mere åbent om deres psykiske problemer på sociale medier, end de ellers gør i det daglige liv. Det viser en ny rundspørge foretaget for EN AF OS-kampagnen. Rundspørgen viser også, at det især er på Facebook, at unge med psykisk sygdom finder fællesskaber.
 • Næsten hver tredje mellem 16 og 25 år, der har eller har haft en psykisk sygdom, taler mere åbent om deres psykiske problemer på sociale medier, end de ellers gør i det daglige liv. Det viser en ny rundspørge foretaget for EN AF OS-kampagnen. Rundspørgen viser også, at det især er på Facebook, at unge med psykisk sygdom finder fællesskaber.

 • Med mikrofon og overfaldsalarm som eneste udstyr, undersøger to journalister fra Radio 24syv livet på et hospital for personer med alvorlige psykiske sygdomme.

 • Mange opfatter de 500.000 danskere, der lige nu lider af en psykisk lidelse, som ukrudt. Jeg synes, vi er ’de uslebne diamanter’, en uudnyttet ressource, som jeg tror kunne være en del af løsningen på den økonomiske krise. Men det kræver en mentalitetsændring.

 • Den 25. november slår Ungdommens Røde Kors i samarbejde med Frederiksberg Kommune dørene op for et nyt værested på Frederiksberg. ’Opland’ danner rammerne for en kombineret mentor- og værestedsordning for socialt og psykisk sårbare unge i alderen 18-30 år.
 • Bedre Psykiatri Ungdom arrangerer for tredje gang netværksgrupper til unge pårørende, der får et sted at være, hvor de kan møde ligesindede.
 • BEDRE PSYKIATRI fylder 20 år og det fejrer vi med en unik og spændende konference i Glyptotekets Festsal den 20. november.

 • 24.09.2012

  Region Midtjylland deltager i Socle du Monde, kunstudstilling på HEART – Herning Museum of contemporary art i perioden 15. september – 6. januar - som et led i Landskampagnen ‘EN AF OS’, der fokuserer på at fremme tolerance og åbenhed over for mennesker, som har en psykisk sygdom.

 • Hos Creativ Company i Holstebro er hver 7. medarbejder et menneske med særlige udfordringer. Den model har givet 100 pct. engagement hos medarbejderne. Grebet rigtigt an er CSR ikke et spørgsmål om enten social ansvarlighed eller god forretning. Det er både og, siger direktør Peter Nørgaard

 • Mennesker med skizofreni er mennesker som alle andre – det er deres sygdom, der er noget særligt. Et nyt kampagnesite fra PsykiatriFonden tilbyder en række fagfolk viden, erfaringer og gode råd – alt sammen for at gøre mødet mellem mennesker med skizofreni og fagfolkene så godt, som muligt.

 • Går du med selvmordstanker, eller kender du én, der gør? Tal med nogen om det, få hjælp og kom til at holde af livet igen.

 • Femina sætter i den nyeste udgave af magasinet den 9. august fokus på psykisk sygdom, EN AF OS-kampagnen og hvordan den danske supermodel Lykke May har lært at tackle et liv med ADHD. Læs hele temaet her.

 • Vil du være med til at udbrede information om psykisk sygdom og være med til at nedbryde de tabuer, der er omkring at have en psykisk lidelse? Så er EN AF OS-panelet nu åbent for nye medlemmer.
 • Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere har en livsglædegruppe, der sætter fokus på det positive og energigivende. Gruppen er åben for alle.

 • Det Sociale Netværk slår igen i år dørene op for Psykiatritopmødet om og for psykisk sårbare, deres pårørende, behandlere og alle andre interesserede. Arrangementet er åbent og gratis for alle.

 • Aftenshowet på DR1 sætter fokus på, hvordan velfungerende personer med en psykisk diagnose bliver afvist af forsikringsselskaber - alene på baggrund af deres diagnose.
 • Torsdag gæstede regionsrådsformand Bent Hansen (S) "Farmors stue" på Skanderborg Festivalen. Det blev til hele to timers hygge med kaffe og citronmåne og en snak med unge fra kampagnen, der fortalte om deres historier og erfaringer med psykisk sygdom. 

 • Fra Dagens Medicin: 15 års erfaring med at få sygemeldte tilbage i arbejde gør, at 80-90 pct. af de langtidssygemeldte arbejdere i Grundfos kommer tilbage til jobbet.

 • For at hjælpe med at skabe opmærksomhed om EN AF OS-kampagnen har designer Sussi Riis Tschanz designet en særlig EN AF OS-kjole.

 • Se artiklen i magasinet Sundhed, hvordan mennesker bruger motionen som et middel til at få det bedre.
 • Et billede siger mere end tusind ord. Så har du et billede, som rigtig godt sætter fokus på psykisk sygdom, og hvordan vi alle har gavn af, at vi er åbne og tolerance, så er det måske et, som EN AF OS kan bruge.

 • Skuespiller Glenn Close, som blandt andet har været nomineret til en Oscar seks gange, lancerer stor antistigma-kampagne i USA.

 • Det kan være en udfordring for virksomheder, der tager et socialt ansvar, at matche mennesker på kanten af arbejdsmarkedet med kravene til jobbet. De private virksomheder vil selv kunne vælge den rigtige kandidat gennem jobopslag og ansættelsessamtaler. Det ønske skal Carejob.nu være med til at dække. 
 • Mange unge går rundt med en psykisk sygdom, som de ikke vil eller tør fortælle om. I stedet for at søge professionel hjælp, vælger nogle selvmedicinering ved misbrug af stoffer. Landskampagnen EN AF OS, som har til formål at nedbryde tabu og fordomme om psykisk sygdom, sætter derfor nu særligt fokus på, at det skal være mere acceptabelt for unge at tale åbent om deres psykiske problemer.

 • Er personer med psykisk sygdom kun svage mennesker? Nej, tværtimod, mener Tina-Maria Kjær, som under Folkemødet på Bornholm var en del af EN AF OS-kampagnens menneskebibliotek og åbent fortalte om livet med en psykisk sygdom.

 • Vil du være med til at udbrede information om psykisk sygdom og være med til at nedbryde de tabuer, der er omkring at have en psykisk lidelse? Så er EN AF OS-panelet nu åbent for nye medlemmer.

 • På Facebook har EN AF OS' venner givet deres bud på sange, som opmuntrer og opløfter i svære tider. Vi har nu samlet alle sangene til én samlet liste, som kan give nyt håb og inspiration.

 • Det Etiske Råd har siden 2011 arbejdet intensivt med at undersøge psykiatriens udfordringer og dilemmaer. Du kan nu i udtalelsen om tvang i psykiatrien læse om Rådets synspunkter.

 • Nina Holmgren fra Radio 24syv har lavet en en radiodokumentarudsendelse om livet på Frederiksbergs psykiatriske hospital.

 • Så du dem i tv? Nu får du muligheden for at møde deltagerne fra DRs Gal eller normal i virkeligheden, når blandt andre PsykInfo Midt og EN AF OS inviterer til Gal eller normal-temaaften.

 • Danmarks nye landsdækkende radio, Radio 24syv, slår i programmet Iben & Mødregruppen et slag for afstigmatisering af psykisk sygdom med udgangspunkt i EN AF OS-kampagnen.

 • Når Folkemødet på Bornholm 2012 slår dørene op for de 20.000 deltagende politikere, virksomheder, organisationer og borgere, er EN AF OS også repræsenteret og klar til at give give deltagerne lærerige oplevelser.

 • Hver 6. dansker bliver i løbet af deres liv ramt af en depression. Det betyder, at du nok også kender en. Ved du hvem det er? Og tør du tale med vedkommende om det?

 • I tv-programmerne ”Gal eller normal” går DR og landskampagnen EN AF OS sammen til kamp mod den uvidenhed og de fordomme, som mennesker, der har en psykisk sygdom, må kæmpe med. Nu kan du besøge det sted, hvor programmerne er optaget, og du kan møde de deltagere fra udsendelserne, som bor i Region Sjælland. Det er søndag 27. maj kl. 14-17 på Oreby Mølle på Lolland.

 • Mennesker med en psykisk diagnose skal ikke fratages muligheden for at arbejde. Et nyt forskningsprojekt anviser nye veje til at fastholde eller indsluse dem på arbejdsmarkedet.

 • EN AF OS-kampagnen sætter nu fokus på arbejdsmarkedet og søger i den forbindelse oplægsholdere, som kan være med til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked.

 • I to tv-programmer blæser DR og landskampagnen EN AF OS sammen til kamp mod den uvidenhed og de fordomme, som mennesker med en psykisk sygdom dagligt må kæmpe med – oveni de udfordringer deres sygdom giver.

 • I to tv-programmer blæser DR og landskampagnen EN AF OS sammen til kamp mod den uvidenhed og de fordomme, som mennesker med en psykisk sygdom dagligt må kæmpe med – oveni de udfordringer deres sygdom giver.

 • Onsdag den 25. april åbner DepressionsForeningen en socialrådgivningslinje, der kan give sygemeldte depressions- og bipolarramte tryghed og overblik i mødet med kommunen.

 • 20.04.2012

  Nyt website tager dig i hånden under udskrivning. Udskrevet.dk er en hjælp til dig, der skal udskrives fra en psykiatrisk afdeling. Her kan du se videoklip og læse om hvordan man forbereder sig på at blive udskrevet.

 • TV 2 Fyn har fulgt Pernille Grøn Vallin, der lider af anoreksi og er i behandling på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense. Resultatet er blevet tre rørende programmer. Se dem her.
 • Fire studerende fra Roskilde Universitet har i forbindelse med et kandidatprojekt om tabuisering af psykisk sygdom produceret en kampagnefilm, som de har overdraget til EN AF OS-kampagnen. Filmen kommer nu til at indgå som officiel kampagnefilm på nettet.

 • Landskampagnen EN AF OS lancerer nu EN AF OS-panelet. Panelet, som vil bestå af personer, som enten har eller har haft en psykisk diagnose, har til formål at indsamle information om viden og holdninger til diverse spørgsmål om psykisk sygdom.

 • Netværket MENNESKERførst, som er målrettet unge psykisk sårbare og unge, der står uden for arbejdsmarkedet, slår nu dørene op.

 • Storstilet kampagne skal reducere antallet af selvmord

  I marts gennemføres en større folkeoplysningskampagne, der hedder "En anden vej ud", der formidler budskabet om, at der er støtte og hjælp at hente i livets sværeste stunder, og at der er en anden vej ud end selvmordet.

 • Martin Lund, formand for landskampagnen EN AF OS, og Pia Frydensberg, formand for Borderlinenetværket, fortæller i Lorry-programmet Lounge om hvordan landskampagnen EN AF OS sætter fokus på de fordomme, der får danskerne til at skjule psykisk sygdom på arbejdet.

 • Nu lanceres www.ungmedskizofreni.dk, der er udviklet af Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding-Augustenborg.
 • En af de mange aktive Facebook-brugere på EN AF OS-siden laver video om livet med borderline.

 • 08.02.2012

  En ny pårørendebog skrevet af en mor med stor omtanke for børn, der vokser op i en familie, hvor én har en psykisk sygdom 

 • MetroXpress bragte tirsdag 17.januar 2012  artiklen ”Minister: At arbejde er en værdi i sig selv.”

 • Mere end hver anden dansker mener, at psykiske lidelser kan have stor betydning for ens karrieremuligheder. Og derfor er det ikke overraskende, at tal fra Psykiatrifonden viser, at hver femte dansker har talt usandt til deres arbejdsplads om årsagen til sygefravær grundet psykiske problemer og angivet fysisk sygdom i stedet. Psykiske lidelser er fortsat voldsomt tabubelagt på arbejdspladsen, og det skal landskampagnen EN AF OS nu gøre noget ved.

 • Mere end hver anden dansker mener, at psykiske lidelser kan have stor betydning for ens karrieremuligheder. Og derfor er det ikke overraskende, at tal fra Psykiatrifonden viser, at hver femte dansker har talt usandt til deres arbejdsplads om årsagen til sygefravær grundet psykiske problemer og angivet fysisk sygdom i stedet. Psykiske lidelser er fortsat voldsomt tabubelagt på arbejdspladsen, og det skal landskampagnen EN AF OS nu gøre noget ved.

 • Læs Thomas Middelboes klumme i Jyllands-Posten fra den 24. januar om stigma i det danske sundhedsvæsen her

 • I løbet af de senere år har frivillige netværksfamilier for mennesker med psykisk sygdom vist sig at være til stor gavn over hele landet. Det mærker man også i Middelfart, der lige nu står og mangler familier til en lang venteliste af borgere med psykisk sygdom. ”Alle kan blive netværksfamilie. Det kræver blot, at man har lyst til at åbne sit hjem og vise omsorg for et andet menneske,” siger Jan Kjæmpe fra Middelfart Kommune. 

 • Kun hver femte ved, at skizofreni kan helbredes. Men sandheden er, at tusindvis af danskere hvert år bliver helbredt. Og det er godt nyt, for skizofreni er netop den psykisk sygdom, som danskerne mener, der er flest fordomme ved at få. Psykiatrifonden og Landskampagnen EN AF OS arbejder på, at det skal være lettere at leve med og komme sig efter en psykisk sygdom. Det skal bl.a. ske ved at fjerne den tavshed, tvivl og tabu, der er forbundet med psykisk sygdom.

 • Kun hver femte ved, at skizofreni kan helbredes. Men sandheden er, at tusindvis af danskere hvert år bliver helbredt. Og det er godt nyt, for skizofreni er netop den psykisk sygdom, som danskerne mener, der er flest fordomme ved at få. Psykiatrifonden og Landskampagnen EN AF OS arbejder på, at det skal være lettere at leve med og komme sig efter en psykisk sygdom. Det skal bl.a. ske ved at fjerne den tavshed, tvivl og tabu, der er forbundet med psykisk sygdom.

 • Foredragsrækken for forår 2012 omhandler alle skizofreni fra flere vinkler…
  PsykiatriFonden lancerede i begyndelsen af 2011'Landsindsatsen om Skizofreni' og , det har givet anledning til temaet for denne foredragsrække. 

 • I løbet af de senere år har frivillige netværksfamilier for mennesker med psykisk sygdom vist sig at være til stor gavn over hele landet. Det mærker man også i Middelfart, der lige nu står og mangler familier til en lang venteliste af borgere med psykisk sygdom. ”Alle kan blive netværksfamilie. Det kræver blot, at man har lyst til at åbne sit hjem og vise omsorg for et andet menneske,” siger Jan Kjæmpe fra Middelfart Kommune. 

 • Den første udgave af PIO avisen er her nu!

 • Helle Thorning-Schmidt har modtaget ALT FOR DAMERNES KVINDEPRIS 2011, fordi hun som den første kvinde nogensinde er blevet landets statsminister.

 • Julen kan være en svær tid at komme igennem, hvis man lider af en psykisk sygdom. Gensyn med familie, de mørke december-dage eller ensomhed kan ofte være hårdt at tackle, hvis man i forvejen er psykisk sårbar. Men danskerne vil gerne være der for hinanden. Det viser en ny undersøgelse fra landskampagnen EN AF OS. Her får du fem gode råd til, hvordan du bedst kan støtte dine nærmeste, der lider af psykisk sygdom i julen.
 • Julen kan være en svær tid at komme igennem, hvis man lider af en psykisk sygdom. Gensyn med familie, de mørke december-dage eller ensomhed kan ofte være hårdt at tackle, hvis man i forvejen er psykisk sårbar. Men danskerne vil gerne være der for hinanden. Det viser en ny undersøgelse fra landskampagnen EN AF OS. Her får du fem gode råd til, hvordan du bedst kan støtte dine nærmeste, der lider af psykisk sygdom i julen.

 • Agnete Philipsen, psykiatri- og socialdirektør i Region Syddanmark giver i det seneste nummer af Psykiatrien i Region Syddanmarks medarbejderblad PS! sit bud på, hvordan det står til med fordomme og diskriminering blandt sundhedspersonalet.

 • Mennesker med psykisk sygdom fremstilles ofte som voldelige, farlige og utilregnelige i de danske medier. En helt ny undersøgelse viser imidlertid, at danskernes syn på mennesker med psykisk sygdom er meget mere nuanceret og positivt.

 • Mennesker med psykisk sygdom fremstilles ofte som voldelige, farlige og utilregnelige i de danske medier. En helt ny undersøgelse viser imidlertid, at danskernes syn på mennesker med psykisk sygdom er meget mere nuanceret og positivt.

 • I februar 2011 igangsatte PsykiatriFonden Landsindsatsen om Skizofreni - en landsdækkende informationskampagne. Formålet er at nedbryde tabuer og øge danskernes viden om skizofreni for at bidrage til, at flere kommer tidligere i behandling. At gøre det lettere at tale åbent om skizofreni og psykose og at gøre det mere acceptabelt at have en psykisk sygdom.

 • 30.11.2011

  Når kulden bider og mørket falder på tilbyder Café Blom en varm, lys og venlig stue og en kop god kaffe. Onsdag den 30. november 2011 kl. 14-17 rykker vi vores stue ind på Rådhuspladsen for at gøre opmærksom på cafeen, som er den eneste af sin slags i Danmark: En social café for mennesker med angst, depression, OCD eller bipolar lidelse.

 • Regionerne opstiller nye konkrete mål, der skal give bedre kvalitet i psykiatrien og øge middellevetiden for psykisk syge. Pakkeforløb, bedre diagnostik og helbredstjek skal løfte indsatsen

 • Region Midtjylland og PsykiatriFonden gennemfører i uge 47 en særlig indsats for og med unge i fem midtjyske byer for at sprede viden og mindske fordommene om psykisk sygdom. Initiativet er led i den landsdækkende EN AF OS-kampagne.

 • KL har lanceret et nyt udspil i forhold til den fremtidige udvikling i den kommunale socialpsykiatri. Det nye udspil skal styrke den nære psykiatri og give psykisk sårbare borgere bedre muligheder for et godt og meningsfyldt liv.
 • Konference i Kolding præsenterede forskning om psykisk mistrivsel hos børn og unge

 • Ny kampagne vil udfordre fordomme om psykisk sygdom
  85 procent af danskerne mener, at det er mere accepteret at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom – på trods af, at en halv million danskere lige nu er ramt af en psykisk sygdom. Det er den barske virkelighed, og det skal en ny kampagne, der hedder EN AF OS, forsøge at gøre op med. Kampagnen markeres over hele landet på Verdens Mentale Sundhedsdag den 10. oktober.

 • Anders Chr. Enevoldsen har skrevet et digt i anledningen af Sindets Dag.

   

   

 • For at markere at landskampagnen EN AF OS for alvor går i gang, vil der blive arrangeret forskellige arrangementer rundt omkring i Danmark.
 • 01.01.0001
Læs flere nyheder