Dilemmaøvelse: Sprog, tone og kollegaskab

Samværssituation og kollegarelationer

Der er fælles spisning på en psykiatrisk afdeling. Jens har været indlagt i en uge, men er kendt på afdelingen
fra tidligere indlæggelser. Han har indenfor det sidste år fået diagnosen bipolar lidelse og har store
stemningsmæssige udsving. Under måltidet er han meget talende, virker nærmest manisk, da han beretter
om en udsendelse, som han har set i fjernsynet. Sygeplejersken Berit, som sidder med ved bordet,
afbryder hans talestrøm med bemærkningen: ”Det er ikke pænt at tale med mad i munden, Jens!” Han reagerer prompte ved at lange ud efter Berit. Berit forlanger, at Jens skal forlade bordet og gå ind på sin stue.
  • Hvilket dilemma står Berit i i den nævnte situation? Hvad tænker I om Berits reaktioner?
  • Ville I som kollegaer have grebet ind, hvis I havde overværet situationen?
  • Hvad kan man gøre, hvis man hører en kollega tale ned til patienterne?
  • Har I forslag til alternative handlemåder?

Overflytning fra retspsykiatrisk afsnit
Thomas har udviklet en psykose efter et langvarigt hashmisbrug og har været både manipulerende og voldelig overfor sin ekskæreste. I forbindelse med en tvangsindlæggelse i psykotisk og hashpåvirket tilstand
var Thomas meget aggressiv. Situationen eskalerede, og Thomas overfaldt og slog lægen og flere plejepersonaler, inden han blev bæltefikseret og kunne gives en akut beroligende indsprøjtning. På baggrund
af overfaldet fik Thomas en behandlingsdom og var i et længere forløb indlagt på retspsykiatrisk afdeling.
På den retspsykiatriske afdeling lykkedes det at få trappet Thomas ud af sit misbrug, og han er nu i en
stabil medicinsk behandling, som gør, at han ikke længere er psykotisk og udadreagerende.

Thomas er derfor nu så velfungerende, at den retspsykiatriske afdeling vurderer, at der er grundlag for at
overføre ham til et alment psykiatrisk afsnit. Kontaktsygeplejersken, Brian, kontakter derfor en kollega,
Annie, på den relevante afdeling for at drøfte flytningen. Annie tilkendegiver, at hun er skeptisk overfor, om
det giver mening. ”Det var jo ham, der slog lægen og flere af plejerne. Han er for farlig til, at vi kan rumme
ham her. Vi er ikke gearede til voldelige misbrugere, og med alle de stoffer der er i omløb på afdelingen,
vil han jo være ødelæggende for miljøet. Og så har vi i øvrigt en masse andre patienter, der har mere gavn
af vores behandling”.
  • Hvad er jeres umiddelbare tanker om Annies reaktion på overflytningen af Thomas?
  • Genkender I noget i situationen fra jeres egen hverdag?
  • Hvad er Brians handlemuligheder?
  • Hvordan kan Thomas og andre retspsykiatriske patienter håndteres eller få en ny chance? Har I nogen gode erfaringer eller forslag?