Dialogstarteren

Velkommen til Dialogstarteren
Dialogstarteren er udviklet som en del af indsatsen i forhold til personaleområdet, som er et af de fem vigtige indsatsområder i landskampagnen EN AF OS. Målgruppen for Dialogstarteren er især psykiatrisk personale men også patienter og pårørende. Artikel/pressemeddelelse om Dialogstarteren kan downloades her.

Ønsket med materialet er bl.a. at bidrage til målsætningen om at skabe øget refleksion over kultur og sprog, da hverdagssproget, omgangsformen og arbejdspladskulturen har stor betydning for stigmatisering – både i forhold til patienter/brugere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere. Tonen og den måde patienter/brugere omtales på spiller en meget vigtig rolle i forhold til både personalets og patientens tro på bedringsmuligheder.

EN AF OS har udviklet materialet i samarbejde med Region Hovedstaden og Psykiatrifonden. I arbejdet med og testning af materialet har deltaget en engageret gruppe af både brugere, pårørende og ledere og medarbejdere fra psykiatrien. Forhåbningen er, at personalet i psykiatrien vil tage materialet til sig og se det som kærkommen mulighed for i fællesskab at få udfordret holdninger til vigtige temaer såsom patientens og de pårørendes møde med psykiatrien, hvad der støtter og hæmmer recovery, betydningen af netværksinddragelse i indsatsen overfor den enkelte og hvad der i kontakten i hverdagen mellem personale og patient kan gøre en positiv forskel.

I kan enten vælge at downloade hele materialet her eller vælge den pakke, I ønsker at arbejde med herunder:

 Minipakken    Maxipakken 
 Deluxepakken    Extrapakken
      

 

Kom godt i gang med Dialogstarteren
I kan arbejde med Dialogstarteren på forskellige måder. Den rummer tre forskellige fleksible pakker, som kan justeres alt afhængig af den tid, der er til rådighed plus en ekstra pakke. Den kan bruges i de sammenhænge, der passer bedst ind i jeres hverdag, fx til et personalemøde, afdelingsmøde, til fælles undervisning, introduktion af nye medarbejdere eller temadage. Hver dialogpakke kræver forskellige grader af forberedelse, ressourcer og tid til afvikling. Til alle pakkerne vil der være brug for en projektor og en computer, der kan afspille film og med god lyd. Husk at tovholderen for arbejdet med Dialogstarteren skal udfylde vores evalueringsskema efterfølgende. I finder alle materialer i hæftet her. I kan også finde materialer, der kan være med til at gøre opmærksom på Dialogstarteren her.

Stigmatisering og selvstigmatisering
En ny dansk undersøgelse af oplevelser med diskrimination og stigmatisering hos personer, der har eller har haft en psykisk sygdom (’Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom’, KORA 2013), underbygger internationale fund, der viser, at mange oplever negativ forskelsbehandling, fordi de har en psykisk lidelse. Dette øger risikoen for selvstigmatisering, hvor personen bl.a. skjuler sin lidelse, afholder sig fra at opsøge sociale kontakter og undlader at søge job og uddannelse. Jo mere det at være psykisk syg bliver den primære identitet, jo større er risikoen for selvstigmatisering. Derfor er der et oplagt behov for, at personalet i psykiatrien som led i behandlingsindsatsen er med til at italesætte, hvordan personen kan håndtere mødet med fordomme omkring psykisk sygdom, være åben omkring sin situation og sygdom på en måde, hvor sygdommen ikke bliver den helt overskyggende identitet, samt hvordan personen kan håndtere at imødegå stigmatisering fra omgivelserne.