Bryd tavsheden

I perioden 2013-2014 ansøgte vi i EN AF OS om eksterne midler for at kunne virkeliggøre ønsket om at udvikle et online undervisningsmateriale, som målrettet sætter fokus på nogle af de mange udfordringer, som de unge oplever, når de udvikler og/eller skal leve med en psykisk lidelse i perioder af deres liv, og samtidig må lære at tackle selvusikkerhed og omgivelsernes reaktioner.

Alt for mange unge oplever unødig eksklusion fra uddannelse, arbejde og socialt liv som følge af psykiske lidelser, hvis ikke de får åbnet op for deres vanskeligheder og får relevant støtte og hjælp i tide. Vi var derfor utroligt taknemmelige for, at vi med fondsdonationer fra både Den A.P. Møllerske Støttefond, Det Obelske Familiefond, Familien Hede Nielsens Fond og TrygFonden i 2014 fik mulighed for at igangsætte arbejdet og indgå en kontrakt med filmselskabet Feldballe Film og TV, der har stået for udarbejdelse af selve det omfattende materiale i en meget konstruktiv sparringsproces med sekretariatet i EN AF OS.

Der er derfor med glæde og stolthed, at vi nu kan melde tilbage, at vi efter næsten et års samarbejde kan præsentere det nye interaktive materiale til unge, der er lanceret under navnet "Bryd tavsheden - Ta' fat i hinanden". Materialet er målrettet unge mellem 14 og 20 år og deres undervisere. Materialet består af små spots og interaktive film, der kan give indsigt i, hvordan livet kan være for en ung med psykiske problemer eller en psykisk lidelse. Der arbejdes bevidst med de virkemidler, som vi ved kan fremme afstigmatisering: Identifikation og indlevelse og fremme af elevernes refleksion i forhold til kendskab og holdninger – og via rollemodeller at få inspiration til egne handlemåder. Hensigten er det bærende signal bag EN AF OS: Væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom! Til alle filmene følger aktivitetsbeskrivelser målrettet elever i henholdsvis 8.-10. klasse og på ungdomsuddannelser, ligesom der er information til læreren.

Find selve materiale her