Webinarer om afstigmatisering af psykisk sygdom for fagpersoner på ungeområdet, i socialpsykiatrien og i jobcentre

Den 9. og 10. november 2020 afholdt Landsindsatsen EN AF OS tre webinarer om afstigmatisering på henholdsvis ungeområdet, i socialpsykiatrien og i jobcentre.

 

Du kan nu se eller gense de tre webinarer.

Webinaret Det vi ikke taler om. Et fokus på unge og psykisk mistrivsel.
På webinaret får du præsenteret konkrete redskaber til, hvordan du sætter fokus på det, der er svært og det, vi normalt ikke taler om: Hvordan bryder man tavsheden? Hvordan spottes mistrivsel og psykiske problemer? Hvordan taler man om psykiske problemer og sygdom? Hvordan understøttes den gode trivsel – individuelt og i fællesskabet? Derudover vil du bl.a. møde unge EN AF OS-ambassadører, som fortæller om deres personlige erfaringer med at opleve mistrivsel og psykiske problemer.

Se webinaret her

Webinaret Øget fokus på en afstigmatiserende tilgang i socialpsykiatrien
Du møder EN AF OS-ambassadører, der fortæller om deres personlige erfaringer med psykisk sygdom og socialpsykiatrien. Derudover vil EN AF OS præsentere lettilgængelige materialer, der kan bruges i socialpsykiatrien, og som kan være med til at fremme refleksion over kultur og sprog i den daglige praksis, fordi omgangsformen og arbejdspladskulturen har betydning for stigmatisering og selvstigmatisering – både i forhold til brugere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere.

Se webinaret her

Webinaret Ændret tilgang i jobcentrene til mødet med mennesker, der har psykisk sygdom
Gennem personlige fortællinger fra EN AF OS-ambassadører samt faglige oplæg bliver du præsenteret for let tilgængeligt materiale, der kan inspirere dig i dit arbejde og udvikle dine kompetencer i forhold til at møde mennesker, som har forskellige komplekse, psykiske, sociale eller andre barrierer i tilknytning til deres ledighed. Materialet har fokus på selvstigmatisering samt klassiske situationer og udfordringer i hverdagen, der kan øge opmærksomheden på, hvordan du møder det enkelte menneske, og hvordan holdninger og adfærd utilsigtet og tilsigtet påvirker kulturen og tonen i jobcentret.

Se webinaret herIllustration af Frits Ahlefeldt