Together Against Stigma Conference in Copenhagen in 2017

Konceptkatalog

Konceptkataloget består af de aktiviteter, som undervejs i landsindsatsen EN AF OS siden starten i 2011 har udviklet og udspillet sig nationalt, regionalt såvel som lokalt.

Hermed er forhåbningen, at man i regionerne og ude lokalt vil lade sig inspirere af hinandens aktiviteter eller måske kopiere disse til brug i egen region eller lokalt. Samtidig henvender kataloget sig til de personer, som måtte have almen interesse i kampagnen og dennes virke.

Som det fremgår af indholdsfortegnelsen, er kataloget disponeret ud fra ni overordnede arrangementstyper:


  • Informations-, oplægs- og undervisningsaktiviteter
  • Festivaler
  • Værktøjskasser 
  • Happenings og kreative events 
  • Temaaftener, -dage og –uger 
  • Materialeuddeling
  • Større konferencer
  • Andet
Under hver af disse kategorier kan man kan finde beskrivelser af de konkrete koncepter, som tilhører den pågældende kategori.


Hent konceptkataloget her