KONFERENCE PÅ KOLDINGHUS - Når følelserne tager magten

Tidspunkt: 07. november 2019 kl. 09:30 - 01. november 2018 kl. 15:30 Sted: Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding
I disse år er der stor fokus på den yngre generations trivsel – eller mangel på samme. Mange forældre, professionelle og politikere gør sig tanker om hvorfor, at unge/unge voksne mistrives i en signifikant højere grad end set ved tidligere generationer. Konferencen sætter fokus på de følelser, der har betydning for, at trivsel kan udvikle sig til mistrivsel. Hvis man ikke er i stand til at afkode og rumme sine følelser medfører det frustration og rådvildhed. Manglende mestringsstrategier og håndterbarhed af følelserne kan føre til tristhed, vrede og angst. Hvis man ikke lærer om egne følelser og håndtering af dem, kan det være en medvirkende årsag til, at der udvikles psykisk sygdom. Oplægsholdere: Chefpsykolog Michael Danielsen Psykolog Janne Østergaard Hagelquist EN AF OS-ambassadør Camilla Lykke specialpsykolog og ph.d. Stine Bjerrum Møller Se det fulde program: http://psykinfo.regionsyddanmark.dk/wm515886
Pris: 500 kr. inkl. moms
Arrangør: PsykInfo Region Syddanmark