Børn og unge med autisme

Tidspunkt: 24. september 2020 kl. 19:00 - 21:00 Sted: Sygehus Sønderjylland, indgang B, Kresten Phillipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
Der findes flere former for autisme, og derfor taler man om autisme som en spektrumtilstand. Autismespektrumforstyrrelser er en fællesbetegnelse for alle diagnoser med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse - bl.a. infantil autisme og Aspergers syndrom. Børn med autisme kan have svært ved at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge med andre mennesker. De kan have en særlig adfærd – f.eks. særlige bevægelser, interesser eller ritualer. Stadigt flere børn og unge får konstateret disse vanskeligheder. Psykolog Pernille Tanggaard Ross, specialist i børneneuropsykologi, og psykolog Asta Boel Villadsen, Børne- og Ungepsykiatrisk Afdeling Aabenraa, fortæller om de forskellige diagnoser inden for autismespektret, hvorledes man kan forstå børn og unge med autisme, og hvordan man ud fra denne forståelse bedst møder og støtter disse børn og unge og deres familier. EN AF OS-ambassadør Line Stein vil fortælle sin personlige beretning om at leve med Aspergers syndrom og ADHD.
Pris: Gratis
Arrangør: SIND Aabenraa, Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder og PsykInfo Aabenraa