At være pårørende i psykiatrien - Muligheder og udfordringer

Tidspunkt: 01. april 2019 kl. 19:00 - 21:00 Sted: Cafe Danehof, Sprotoften 1, 3, , 5800 Nyborg
Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er man en vigtig person, både for patienten og for personalet, som behandler den syge. Men af flere forskellige grunde kan samarbejdet mellem psykiatrien og de pårørende i det daglige støde på knaster og udfordringer. Patientvejleder Henriette Markmann vil fortælle om pårørendes muligheder i forhold til dialog/kommunikation med behandlingssystemet samt komme ind på, hvilke muligheder pårørende har for hjælp, hvis de synes de løber panden mod en mur. Pårørende-ambassadør Linda Louise Jensen vil dele sine erfaringer om, hvordan man som pårørende navigerer i forhold til afdelingen og de udfordringer, der kan være i samarbejdet samt fortælle om, hvor man kan hente hjælp og sikre sin egenomsorg. Til slut vil Marit Thorbek fra Bedre Psykiatri Svendborg informere om foreningens tilbud.
Pris: Gratis
Arrangør: PsykInfo Svendborg