Organisationer

Her på EN AF OS side kan du læse om forskellige mennesker, der har haft psykisk sygdom og stigmatisering tæt inde på livet – både brugeren, den pårørende og behandleren.

Ønsker du mere viden eller råd, så henviser vi til de forskellige foreninger og myndigheder inden for specifikke områder:

Bruger- og pårørende organisationer

Myndigheder

Informationsenheder

Faglige selskaber og vejledning

Fagforeninger

Fonde & Legater

 

Bruger- og pårørendeorganisationer

 • ADHD-foreningen

  ADHD-foreningen arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende
 • Angstforeningen

  Angstforeningens arbejder for mennesker, der lider af angst og deres pårørende.
 • Aspergerforeningen  

  En forening for unge og voksne med autisme, Asperger og tilgrænsende tilstande, og enhver der tilslutter sig vores formål kan blive støttemedlem.
 • Bedre Psykiatri

  Bedre Psykiatri er et tilbud til alle, der kender et menneske med psykisk sygdom. Hvad end det er som forældre, søskende, ven, ægtefælle, barn eller kollega.
 • Danske Patienter

  Paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger i Danmark. Organisationen taler således patienternes og de pårørendes sag over for beslutningstagere og offentlighed.
 • Depressionsforeningen

  En landsdækkende forening og et unikt fællesskab for mennesker med depression, bipolar lidelse og deres pårørende – syge som raske.
 • Det Sociale Netværk 

  En forening, der kunne bidrage til at skabe en bedre forståelse for psykisk sårbarhed samt være talerør for psykisk sårbare.
 • Død i psykiatrien 

  En gruppe af pårørende til yngre mennesker, der er døde i psykiatrien, har skabt dette forum, hvor de kan dele deres erfaringer og skabe forandringer i de vilkår, som har ført til deres kæres død.
 • Fountain House

  Et dagtilbud til dig, der oplever psykiske problemer. Hos os kan du få en hverdag med frivilligt arbejde, struktur og fællesskab. Det er gratis og åbent for alle – med eller uden psykiatrisk diagnose.
 • LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade 

  Foreningen arbejder både for mennesker berørt af en spiseforstyrrelse eller selvskade og for deres pårørende.
 • LAP  - Landsforeningen for tidligere og nuværende psykiatribrugere 

  En organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politik og stiller krav vedrørende vore egne interesser.
 • Livslinien

  Livslinien arbejder for at forebygge selvmord. Livslinien er baseret på frivillighed, da frivilligheden bidrager med noget helt særligt i det selvmordsforebyggende arbejde.
 • Muhabet

  Et aktivitetssted for mennesker, som er psykisk syge og traumatiserede, med fokus på flygtninge og indvandrere
 • OCD-foreningen

  Støtter og hjælper de OCD-ramte og deres pårørende gennem rådgivning.
 • Outsideren

  Danmarks er den største online-magasin om psykiatri og psykisk sygdom og tilbyder også Danmarks største blogger-univers for psykisk sårbare og.
 • SIND Landsforeningen for psykisk sundhed

  Den fungerer både som brobygger mellem de daglige oplevelser i psykiatrien og de informationer, som embedsmænd og politikere baserer beslutninger på.   
 • Startlinjen (Anonym telefonrådgivning for sindslidende og pårørende)

  Startlinjens arbejde for at stille landsdækkende, anonym og frivilligbaseret telefonrådgivning gratis til rådighed for mennesker, der befinder sig i en sårbar eller kritisk livssituation.

Myndigheder

Danske Regioner

Informationsenheder

Faglige selskaber og vejledning

Fagforeninger

Fonde & legater

Printversion af "Bliv klogere" finder du her