Jobcentre

Hvordan skaber man som jobkonsulent en god relation og dialog med borgeren?

Åbenhed på jobcenter - Tegner Frits Ahlefeldt

 

Tilknytningen til arbejdsmarkedet er afhængig af en række rammevilkår. Vi har i dag langt mere viden om, at mange kan komme sig af psykiske sygdomme eller får det så godt, at de kan fungere i arbejdslivet, når arbejdspladsen ved behov er villig til at foretage rimelige tilpasninger.

Download denne folder, hvor vi har samlet inspiration til hvordan du bedst muligt møder borgeren med psykiske lidelser og skaber en god dialog. Folderen kan også bestilles i fysiske eksemplarer ved at kontakte din regionale PsykInfo. Find kontaktoplysninger under kontakt.

Se også vores guide til arbejdsgivere og mellemledere: 
Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Al erfaring peger på at mange som er eller har været berørte af psykisk sygdom, kan have et lavere selvværd og ekstra bekymring i forhold på arbejdsmarkdet. Derfor betyder selve mødet med systemet meget for at skabe tillid og mod på samarbejde og nye udfordringer. I disse processer er jobcentermedarbejdere- og konsulenter centrale aktører og holdningsbærer i det konkrete møde med denne borgergruppe. 

Dialogkort til Jobcentre

Se vores Dialogkort til Jobcentre for at få inspiration til, hvordan du bedst muligt møder borgeren og skaber en god dialog her. Du behøver ikke at være psykolog eller vide specielt meget om psykisk sygdom for at tale med en borger, der har det svært. Det handler om helt almindelig kontakt. Hvordan har borgeren det lige nu? Hvad fylder meget? For de fleste er psykisk sygdom en forbigående - og ikke statisk - tilstand, hvor der veksles mellem gode og dårlige perioder.
Dialogkort til Jobcentre

Personlig historie og selvstigma-Jobcenter

"Personlig historie og selvstigma - om at udvikle sin personlige historie og selvstigma", er et materiale, vi har udviklet til jobcentrene. For de fleste mennesker opleves det som en krise at stå udenfor arbejdsmarkedet. Dette uanset om det er kort- eller langvarigt. Som mennesker har vi forskellige forudsætninger for at håndtere modgang og kriser i vores liv, og det kan spille en rolle i forhold til, hvordan man kan modvirke selvstigmatisering. Da selvstigmatisering kan være en hindring for at finde sin plads på arbejdsmarkedet, er det et vigtigt område at være fokuseret på i borgerens kontakt med jobcentret.
Selvstigma - jobcenter

Andre gode råd

EN AF OS og Psykiatrifonden har samlet en række gode råd og svar på typiske spørgsmål til indsatsen for borgere, der har en psykisk lidelse.
Find disse råd og svar på:
Beskæftigelsesrettet indsats til borgere med psykiske lidelser