Andre indsatser

Hvis du ønsker et overordnet indblik i forskellige indsatser

Sammen om Mental Sundhed - Få svar på, hvordan du kan tackle mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen og hjælpe medarbejdere eller kolleger, der er ved at gå ned med flaget.

Fokusområde arbejdsmarkedet: 

Mapa - www.mapa.dk - En hjemmeside der specifikt fokuserer på ADHD og arbejdsmarkedet – handleanvisende – og en side som er udviklet i samarbejde med ADHD-foreningen.

Fokusområde Unge:

SUS - www.sus.dk  - SUS har genoptrykt de fire små børnebøger som det tidligere har udgivet til børn og unge med forældre, der har en sindslidelse – der kan bestilles her

Fokusområde brugere og pårørende: 

Bindeks - www.bindeks.dk - Et måleinstrument til at tage temperaturen på brugerindflydelsen i sociale institutioner (bl.a botilbud)

MB’ere er medarbejdere med brugererfaring, som har en sundhedsfaglig, socialfaglig eller pædagogisk grunduddannelse, og som selv har eller har haft psykisk sygdom. I MB-projektet bliver deltagerne uddannet til at bruge deres erfaringer som en kompetence på en fagligt relevant arbejdsplads. Se filmen om at være MB’er her. Læs evaluering af MB-projektet her og praktisk information her