ONE OF US ambassadors

Ambassadører


Formidling og aktiviteter i EN AF OS er i høj grad baseret på involvering af frivillige, der ønsker at fremme afstigmatisering. De frivillige løser blandt andet formidlingsopgaver, bidrager til undervisningsmaterialer og deltager i events og i stande ved arrangementer og festivaler. En særlig gruppe betegnes som ambassadører, som via formidlingstræning har mod på at fortælle om egne erfaringer med psykisk sygdom målrettet de målgrupper, som EN AF OS retter sig mod.

Når ambassadørerne fra EN AF OS besøger blandt andet skoler, uddannelsessteder, arbejdspladser og foreninger, fortæller de om udvalgte perioder og oplevelser i deres liv med psykisk sygdom. Formålet er at invitere til en fælles refleksion om, hvordan vi møder andre mennesker. Hensigten er at gøre andre klogere og at åbne op for samtaler om, hvad det vil sige at leve med psykisk sygdom. De giver fortællinger om, hvad der har været eller kunne have været hjælpsomt i den enkeltes sygdomsforløb. Når ambassadørerne fortæller, bliver det tydeligt for tilhørende, at ethvert menneske er unikt. For at kunne hjælpe og forstå den enkelte, er man derfor nødt til at se det hele menneske. Den åbne snak om livet med psykisk sygdom er på den måde med til at bryde tabu og tavshed om psykisk sygdom.

Ambassadørerne er samtidig med til at styrke troen og håbet om, at man kan få det godt igen. Et budskab der er vigtig, både for den som selv er syg, de pårørende, fagpersoner og befolkningen som helhed - også for at fremme mod på at det nytter at søge hjælp i tide eller hjælpe andre til at gøre det.


Book en ambassadør

EN AF OS har både uddannet unge og voksne som har eller har haft en psykisk sygdom til EN AF OS-ambassadører, og der er mulighed for at booke en ambassadør til at komme på besøg både på skoler, arbejdspladser, biblioteker og mange andre steder. EN AF OS-ambassadører kan bookes via de regionale koordinatorer, som kan findes ved at klikke her på din region, og herefter klikke på ambassadører.


Mød nogle af ambassadørerne

"Når jeg fortæller, tør jeg op og bliver levende. Når jeg fortæller, får verden farver. Når jeg fortæller, tager jeg magten i mit liv. For når jeg fortæller, forvandler jeg min svaghed til styrke. Og når mine erfaringer kan bruges til noget, så er der i bogstaveligste forstand en mening med galskaben. Så er det ikke bare spild af liv. Og det er sgu magisk."

- Louise

 


 "Jeg væltede selv psykisk efter en række hændelser på min tidligere arbejdsplads, og det fik alvorlige følger for mit liv. Ved at fortælle min historie håber jeg at få tilhørende til at reflektere over, hvordan vi som mennesker behandler hinanden. Hvis det lykkes, er det hele arbejdet værd."

- Hans

 


"I EN AF OS får jeg en unik mulighed for at forme morgendagens sundhedsfaglige personale. Jeg møder mennesker, rører noget i dem og gør dem klogere på et tabu, som de fleste faktisk gerne vil tale om. Det giver mig selvtillid, selvværd og livsglæde. Jeg kan vende det, der normalt er min svaghed, til styrke."

- Karen

 


"Når jeg har holdt mit oplæg, er det sket, at nogen bagefter har sagt til mig "Det var jo MIN historie du fortalte." Så ved jeg, at det, jeg gør, har betydning."

Erland  

 

 

Portrætter af Jette Nielsen


Kendte der bakker op om EN AF OS 

Udover EN AF OS-ambassadørerne der er forankret i hver af de fem regioner, har EN AF OS også en del kendte personer, der ønsker at bakke op om landsindsatsen, og stå sammen om at slå et slag for øget åbenhed og tolerance. Herunder kan du se hvilke kendte der har valgt at støtte op om EN AF OS:

 • "I mit job møder jeg ofte modige mennesker med små eller store sygdomme og lidelser. Jeg beundrer, hvordan de alle kæmper for at nedbryde tabuer og fordomme." Abdel Aziz Mahmoud

  Gennem sit arbejde som tv-vært på DR møder journalist Abdel Aziz Mahmoud med stor beundring ofte personer, som kæmper mod tabu og fordomme. Nu deltager Abdel selv i kampen og bliver ambassadør for EN AF OS.

  Når Abdel Aziz Mahmoud dagligt toner frem på tv-skærmene landet over, er det oftest med gæster i studiet, som selv har oplevet tabu og fordomme på egen krop, men som alligevel vælger at stå frem for at slå et slag for åbenhed og tolerance. Det er noget, der vækker inspiration og respekt hos Abdel.

  "I mit job møder jeg ofte modige mennesker med små eller store sygdomme og lidelser. Jeg beundrer, hvordan de alle kæmper for at nedbryde tabuer og fordomme."

  Ved at blive en del af EN AF OS' ambassadørkorps bliver Abdel nu selv en af dem, som gør en ekstra stor indsats for at bryde den tavshed og de tabuer, der omgiver psykisk sygdom.

  Som barn oplevede Abdel selv, hvordan det var pludselig at blive sat i bås:

  "Der blev ofte råbt 'dampbarn' efter mig, da jeg var lille. Sikkert fordi jeg var - og stadig er - så hyper. Jeg har aldrig rigtig fattet, hvorfor det var ment som et skældsord.”


  Som EN AF OS-ambassadør slår Abdel nu en streg under, at personer med psykiske sygdomme ikke skal føle, at deres sygdom somme er et påklistret skældsord, men derimod skal kunne tale åbent og ærligt uden at møde fordomme og angst.

 • "Min ADHD er et personlighedstræk og en irritation. For andre er det et handicap. Det er vigtigt, at folk forstår forskellen og ikke putter alle ADHD'ere i samme kasse." Anders Stjernholm

  Det var først, da komikeren og journalisten Anders Stjernholm skrev bacheloropgave om ADHD, at han kunne genkende sygdommens træk i sin opførsel i skolen. Pludselig kunne den opførsel, som i folkeskolens sidste år gjorde, at han ikke blev inviteret med til fester og blev undgået af de andre kammerater, forklares. Med sin personlige erfaring ser Anders Stjernholm det i dag som sin pligt at udbrede viden og forståelse om ADHD og andre psykiske sygdomme - det gør han nu i samarbejde med EN AF OS.

  Den sociale udelukkelse i folkeskolen præger stadig Anders Stjernholm den dag i dag. Han kan stadig mærke, hvor vigtigt det er for ham, at han bliver anerkendt og accepteret af de personer, der er omkring ham. Men på trods af at ADHD'en betød, at kammeraterne i folkeskolen lagde afstand til ham, får det ham ikke til at prøve at skjule sin psykiske lidelse i dag. Tværtimod har han besluttet at se sygdommen som en del af hans personlighed og ikke kun som et handicap.

  "Min ADHD er et personlighedstræk og en irritation. For andre er det et handicap. Det er vigtigt, at folk forstår forskellen og ikke putter alle ADHD'ere i samme kasse."

  Derfor er det også vigtig for Anders Stjernholm, at han kan bruge sine personlige erfaringer til at udbrede viden om ADHD, og på den måde nedbryde den skygge af tavshed og tabu, der med det samme opstår, så snart snakken falder på psykisk sygdom.

  "Mentale lidelser er tabuiseret her i landet, og det er der vel ikke nogen grund til? Det er vel ikke noget, jeg skal være mere flov over, end hvis en eller anden havde astma?"

  Når Anders Stjernholm går på scenen som stand-up-komiker, er han ikke bange for at bruge sin sygdom i sit materiale. Her taler han åbent og ærligt, og i uhøjtidelige vendinger bruger han i dag blandt andet de oplevelser, han havde i folkeskolen, som afsæt til at udbrede viden om ADHD og psykisk sygdom, så tavshed, tvivl og tabu kan blive nedbrudt.

  Foruden at være ambassadør for EN AF OS, er Anders Stjernholm også ambassadør for ADHD-foreningen.

  Hør en personlig beretning fra Anders Stjernholm om livet med ADHD her:


  Mere om Anders Stjernholm:

  Se interview med Anders Stjernholm om ADHD, tiden i folkeskolen og livet i dag

  Læs en personlig historie om ADHD:

  "Jeg er ikke en møgunge - jeg har ADHD" | "Min psykiske sårbarhed er en styrke"

  Læs mere om ADHD:

  ADHD-foreningen

 • ”For mig har musikken altid været et frirum, hvor jeg på en fysisk måde kan udtrykke alle de indestængte følelser. På den måde har angsten fået mig til at søge kunsten, men samtidig har sygdommen også gjort mig til en bedre kunstner. Jeg har altid brugt angsten i min kunst til at skabe et helt særligt rum. Af samme grund vil jeg ikke have været foruden mine sygdomsperioder, for de har gjort mig til det menneske, jeg er i dag." Carsten Dahl

  Carsten Dahl, anerkendt pianist, har selv oplevet depression og tilbagevendende angstanfald på egen krop. Men selv de mørkeste og mest destruktive perioder, har Carsten Dahl formået at bruge konstruktivt og til at blive en bedre kunstner.


  Få kan helt konkret få sat ord på det hav af ubeskrivelige og uforklarlige følelser, der følger med en depression. Når sygdommen har overvældet Carsten Dahl, har han brugt angsten og depressionen til at søge kunstnerisk inspiration samtidig med, at musikken har fungeret som udtryksform. Samlet har det gjort ham til en bedre kunstner - i så høj grad at han den dag i dag ikke ville have undværet sine mørke perioder.


  ”For mig har musikken altid været et frirum, hvor jeg på en fysisk måde kan udtrykke alle de indestængte følelser. På den måde har angsten fået mig til at søge kunsten, men samtidig har sygdommen også gjort mig til en bedre kunstner. Jeg har altid brugt angsten i min kunst til at skabe et helt særligt rum. Af samme grund vil jeg ikke have været foruden mine sygdomsperioder, for de har gjort mig til det menneske, jeg er i dag."


  På den måde er det lykkes Carsten Dahl at finde styrke og inspiration i sin sygdom. Derfor er han nu gået sammen med EN AF OS med dét mål, at psykisk sygdom skal være noget, man står ved og kan være åben og ærlig om, så fordumme og tabuer kan brydes ned.

  ”Den indsigt, der er forbundet med at komme så dybt ned i det grumsede vand i brønden eller højt op at flyve, gør ondt, men det er også fantastisk. Til mine koncerter fortæller jeg ofte om min sygdom, fordi jeg gerne vil aftabuisere angst og depression. Selvom verden i dag er blevet bedre rustet til at modtage folk med angst og andre psykiske sygdomme, så er det stadig et tabu at 'miste sig selv'." 

  Når Carsten Dahl i dag optræder, bruger han ofte lejligheden til at fortælle om sin sygdom, så han kan hjælpe til med at aftabuisere angst og depression.

  Hør Carsten Dahl fortælle om livet med angst og depression her:


  Mere information om Carsten Dahl:

  Carsten Dahls hjemmeside


  Læs en personlig historie om ADHD:

  "Jeg er ikke en møgunge - jeg har ADHD" | "Min psykiske sårbarhed er min styrke"


  Læs mere om ADHD:

  ADHD-foreningen

 • "Jeg har lært at leve med og i høj grad at acceptere min psykiske sygdom som en del af det at være mig. Mit råd til andre er at nedbryde de tabuer, der eventuelt måtte være om psykiske lidelser og leve med det og i det. Når man ser sin sygdom i øjnene, er det meget nemmere at se sig selv og alle de mennesker, der er vigtige i ens liv i øjnene." Diana Benneweis

  Diana Benneweis er direktør for Cirkus Benneweis og har selv af diagnosen bipolær affektiv psykose. Hun har gjort det til sin livsopgave at bekæmpe fordomme om psykisk sygdom, og sammen med EN AF OS-kampagnen slår cirkusdronningen et slag for mere åbenhed og accept, når det kommer til sindslidelser.


  Tilbage i 1997 brød Diannes Benneweis' sygdom, som også kan betegnes som en manio depressiv psykose, frem. I dag har Dianna ikke alene lært at leve med sin sygdom, hun bruger også sine personlige erfaringer til at bekæmpe uvidenhed og tabu inden for det psykiatriske område.


  "Jeg har lært at leve med og i høj grad at acceptere min psykiske sygdom som en del af det at være mig. Mit råd til andre er at nedbryde de tabuer, der eventuelt måtte være om psykiske lidelser og leve med det og i det. Når man ser sin sygdom i øjnene, er det meget nemmere at se sig selv og alle de mennesker, der er vigtige i ens liv i øjnene."


  I Bogen "Alting har sin pris" fra 2002 fortæller Diana åbent og ærligt om sit livs op- og nedture, og hvordan det er at være Danmarks kendte cirkusdronning, samtidig med at man lever med en psykisk diagnose, som oftest er forbundet med tavshed, tvivl og tabu. Det ønsker Diana at lave om på - derfor har hun valgt at blive ambassadør for EN AF OS!


  Læs mere om Diana Benneweis


  Læs mere om hendes bog "Livet bliver ikke genudsendt"


  Læs en personlig historie om maniodepressiv/bipolar lidelse:

  "Som et stempel i panden"

 • ”At have det svært er noget, alle kommer til at opleve i deres liv, og vi tror fejlagtigt, at ubehaget forsvinder ved at gemme det væk. Vi kommer alle til at miste og opleve livets svære tider, og derfor er det vigtigt, at vi kan tale om det.” Lotte Andersen

  Instruktør og skuespiller Lotte Andersen er en af de danskere, som virkelig gør en indsats for at sætte fokus på, at vi bør glemme tavshed og tabuer og i stedet åbne op og være åbne, når vi bliver ramt af livets skyggesider – såsom psykisk sygdom, det at miste og selvmord.


  Vi kommer alle til at opleve mørke tider i et eller andet omfang, og derfor er vi nødt til at blive bedre til at være åbne og fordomsfri, hvis vi skal blive bedre til at forstå og hjælpe hinanden. Blandt andet derfor er Lotte Andersen ambassadør for EN AF OS-kampagnen.


  Livets svære sider bliver ikke mindre, og de går heller ikke væk, hvis vi bare prøver at tie dem ihjel. Tværtimod er fordomsfri åbenhed og ærlig snak vejen frem, hvis vi skal blive bedre til at forstå og hjælpe hinanden. Det ønsker Lotte Andersen som EN AF OS-ambassadør at slå en streg under.

   

   ”At have det svært er noget, alle kommer til at opleve i deres liv, og vi tror fejlagtigt, at ubehaget forsvinder ved at gemme det væk. Vi kommer alle til at miste og opleve livets svære tider, og derfor er det vigtigt, at vi kan tale om det.”

   

  Lotte Andersen sætter i filmen Den Sidste Udvej – Beretninger Om Overlevelse fokus på, hvad der sker, når livet bliver så mørkt, at et menneske helt mister livslysten, og selvmord virker som den eneste udvej. I filmen, som er instrueret af Lotte Andersen selv, møder man fire personer, som hver især har forsøgt at begå selvmord. Arbejdet med filmen, og deltagernes åbenhed om det tabuiserede emne, har gjort stort indtryk på Lotte Andersen, og samtidig mener hun, at netop det at italesætte selvmord har været med til at gøre hende klogere.

   

  ”Det er den rene og nøgne fortælling om liv. En fortælling, der samtidig åbner op for et tabuiseret område i vores liv. Det rør mig meget, at de her mennesker fortæller åbenhjertigt om deres livskrise, og jeg er selv blevet klogere af at lave filmen. Filmen giver et svar på, hvorfor folk kan komme derud, hvor selvmord føles som den sidste udvej. Men den kommer også med svar på, at der er lys og håb forude, for dem, der har en psykisk sårbarhed tæt inde på livet.”

   

  Foruden at være med til at bryde tabuer, håber Lotte Andersen også, at filmen kan hjælpe pårørende til personer, der har taget deres eget liv, til at begribe hvorfor.

   

  Se trailer for filmen Den sidste udvej – beretninger om overlevelse her:  Besøg Lotte Andersens hjemmeside

 • "Jeg synes, man skylder hinanden at holde igen på sine fordomme, kigge dybere og huske, at vi alle er forbundet." Lykke May

  Lykke Maj er model og lider selv af sygdommen ADHD. Sammen med EN AF OS slår hun nu et slag for at komme de fordomme, den tavshed og den tabuisering, der eksisterer omkring psykisk sygdom, til livs.


  Lykke May kender selv til at have psykisk sygdom tæt inde på livet. Med diagnosen ADHD har Lykke May lært at leve med sin sygdom, samtidig med at hun passer sit travle job som topmodel med modeshows og foto shoots verden over.


  ADHD-lidelsen gør blandt andet, at hun har svært ved at koncentrere sig i længere tid ad gangen. Til gengæld har sygdommen lært hende, at det er nu'et, der tæller.


  "ADHD har lært mig at leve hver dag i nuet. At stoppe op og gå en anden vej end jeg ellers ville have gjort for at bryde mønstre."


  Samtidig har sygdommen lært Lykke May, hvor vigtigt det er at lytte til, forstå og acceptere sig selv, ligesom det er vigtigt at se andre personer som hvem de er, og ikke hvad de er.


  "At forstå andre er intelligens, at forstå sig selv er visdom."


  Netop derfor har Lykke May valgt at blive EN AF OS-ambassadør. Vi skal ikke se diagnoser, men medmennesker:


  "Jeg synes, man skylder hinanden at holde igen på sine fordomme, kigge dybere og huske, at vi alle er forbundet."


  I sin bog "Mine 9 liv" fra 2008 fortæller Lykke May om livet som supermodel, men hun fortæller også åbent og ærligt om sin sygdom, og om hvilken udfordring, men også lærdom, den har været og stadig er.


  I dag arbejder Lykke May som Assistant Director for THE HOLE, et af New Yorks hotteste gallerier.


  Mere information om Lykke May:

  Lykke Mays online portofolio


  Læs en personlig historie om ADHD:

  "Jeg er ikke en møgunge - jeg har ADHD" | "ADHD er ikke en hindring for at være folketingspolitiker"


  Læs mere om ADHD:

  ADHD-foreningen

 • "Vi er heldigvis alle sammen lidt skæve i hjernen. Så hvornår er det en psykisk lidelse, og hvornår er skævheden bare et menneskeligt karaktertræk?" Peter Qvortrup Geisling

  Peter Qvortrup Geisling er uddannet journalist og læge, og han fungerer ofte som DR's lægefaglige ekspert. Tidligere har han blandt andet oplyst danskerne om sundhed og veje til et bedre helbred i programmer som Lægens bord, Diagnose søges og Ha' det godt.


  Gennem hele sit liv har Peter Qvortrup Geisling brændt for at oplyse om sundhed, og med sine gode formuleringsevner har han blandt andet været i værtsrollen på flere af DR's mest populære sundhedsprogrammer.


  I dag er Peter Qvortrup Geisling ansvarlig for DR's oplysningssite om sundhed, dr.dk/sundhed. Og netop oplysning og viden er ifølge tv-lægen én af de vigtigste elementer, når fordomme og tabu om psykisk sygdom skal nedbrydes:


  "Åbenhed og oplysning er nødvendigt, hvis man vil fjerne fordomme om psykiske sygdomme."


  Derfor har Peter Qvortrup Geisling valgt at blive ambassadør for EN AF OS-kampagnen. For ham er det vigtigt, at psykisk sygdom bliver aftabuiseret, og at åbenhed, accept og ærlighed aflyser fordomme og angst.


  "Vi er heldigvis alle sammen lidt skæve i hjernen. Så hvornår er det en psykisk lidelse, og hvornår er skævheden bare et menneskeligt karaktertræk?"


  Gal eller normal-forsideGal eller normal?


  I samarbejde med EN AF OS-kampagnen har Peter Qvortrup Geisling stået for programmet Gal eller normal, som i 2012 på DR1 satte fokus på de ubegrundede fordomme, der er om psykisk sygdom. Optagelserne til tv-programmet, som fandt sted på den gamle Oreby Mølle, blev så gode og inspirerende, at DR helt ekstraordinært efterfølgende valgte at producere to og ikke kun ét program.


  Foruden selve tv-programmerne blev bogen med samme titel som programmerne, Gal eller normal, også udgivet umiddelbart efter det sidste program havde været på skærmen.


  Besøg dr.dk/sundhed:

  Hør Peter Qvortrup Geisling byde velkommen til dr.dk/sundhed | dr.dk/sundhed's forside


  Køb bogen Gal eller normal?:

  Sammenlign priser på Gal eller normal?