Personlig historie og selvstigma

Manualen ”Personlig historie og selvstigma” har til formål at hjælpe personer, som lever med psykisk sygdom, til at lære at blive opmærksomme på og i stand til at håndtere selvstigmatisering.

Manualen er udviklet som et studiekredsforløb med 20 sessioner for personer med psykisk sygdom til bearbejdning af selvstigmatisering. Materialet er baseret på både kognitive og narrative tilgange og består af en instruktørmanual og en deltagermanual, som kan downloades her. 

EN AF OS anbefaler, at der om muligt sammensættes et instruktørpar bestående af en fagperson og en instruktør med peer-baggrund.

Manualen findes i to versioner og kan downloades her:

 


 

 

 

Læs også vores artikler om selvstigma:
De personlige historier bekæmper selvstigma


Evaluering:
For at man kan få en fornemmelse af, om det giver mening at arbejde med “Personlig historie og selvstigma”, er der udarbejdet et kort og enkelt spørgeskema, som det vil være gavnligt, at alle deltagere starter med at udfylde før modul 1. Når alle fem moduler er gennemført og forløbet er slut, kan deltagerne igen udfylde skemaet, så man får en før- og eftermåling på deltagernes udbytte af forløbet.
Supplerende: Følg eventuelt op med spørgeskemaet igen to måneder efter forløbet for at se, om deltagerne fortsat har udbytte af forløbet.

Spørgeskemaet kan downloades her
Udregningsnøglen for spørgeskemaet kan downloades her