Webinar om unge og forebyggelse af psykisk mistrivsel

Arbejder du med unge, f.eks. i folkeskolen, og vil du være med til at bryde tavshed, tvivl og tabu om psykiske problemer og -sygdom, og blive klog på nye veje til at forbedre trivsel og livskvalitet blandt unge? Så kan dette webinar afholdt af Landsindsatsen EN AF OS være relevant for dig. I webinaret får konkrete redskaber til at skabe større åbenhed i klasselokalet.


Se eller gense webinaret i fuld længde her:

Hvorfor et webinar om afstigmatisering på ungeområdet?
Flere børn og unge oplever, at de ikke trives, og flere får psykiske problemer og sygdom i løbet af deres ungdom. Alt for mange unge siger ikke noget om deres problemer, oftest fordi de er bange for, hvordan vennerne og omgivelserne vil reagere. Det kan føre til, at den unge føler sig anderledes og ensom, og det kan påvirke selvværdet og sindet i en negativ retning.EN AF OS-unge

Psykiske problemer, sygdom og mistrivsel kan blive noget, vi ikke taler om, og så er tavshed, tvivl og tabu en stor risiko. Åbenhed kan gøre en forskel, og derfor er det vigtigt at bringe viden og debat om trivsel, psykiske problemer og -sygdom ind i skolens hverdag og give de unge redskaber og tillid til mere åbenhed. EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom og har bl.a. et særligt fokus på unge. Vi arbejder for at bekæmpe de fordomme og den tavshed, der er omkring psykiske problemer og -sygdom, for på den måde at gøre det lettere for de unge at tage fat i hinanden, spørge ind til behov for støtte og hjælp, men også at kunne bede om hjælp, hvis man har det dårligt.

Hvad får du ud af at se webinaret?
På webinaret vil du bl.a. møde unge EN AF OS-ambassadører, som deler egne erfaringer med mistrivsel og psykiske problemer, en lærer der har arbejdet med afstigmatisering og formanden for Danske Skoleelever. Derudover præsenterer EN AF OS materialet Bryd tavsheden - et gratis digitalt og interaktivt undervisningsmateriale til elever i 8.-10. klasse og på ungdomsuddannelser i fagene dansk, samfundsfag og mediefag samt i arbejdet med unges trivsel og sociale liv. Materialet består bl.a. af ni spots og af fem interaktive film, hvor man i klassen skal tage stilling til en række dilemmaer, og tilkendegive sin mening om en given situation eller problemstilling ved at svare på refleksionsspørgsmål. Til hvert spot samt film er der udarbejdet lærerige aktivitetsforslag til filmanalyse, film- og medieproduktion, debatoplæg og forskelligt andet tekstarbejde. Filmenes spilletid er 15-25 minutter, hvor man kan afsætte 1-2 lektioner pr. film inkl. refleksionsspørgsmål og evaluering. Der er i lærervejledningen og i aktivitetsforslagene mulighed for at få redskaber til at inddrage dette materiale i fagmålene for undervisningen.