Webinar om afstigmatisering i socialpsykiatrien

Arbejder du i socialpsykiatrien, og har du lyst til at udvikle dine kompetencer og få en øget opmærksomhed på kulturen og sprogets betydning i dit arbejde? På dette webinar kan du få udfordret dine holdninger til vigtige temaer såsom, hvad der fremmer og hæmmer recovery, og hvad der i kontakten i hverdagen mellem medarbejder og bruger kan gøre en positiv forskel både i forhold til kulturen men også i forhold til selvstigmatisering.

Se eller gense webinaret i fuld længde her:

 


Hvorfor et webinar om afstigmatisering i socialpsykiatrien?

Både danske og internationale undersøgelser viser, at negativ forskelsbehandling af mennesker med psykisk sygdom er udbredt. Det øger risikoen for selvstigmatisering, hvor personen bl.a. skjuler sin lidelse, afholder sig fra at opsøge sociale kontakter og undlader at søge job og uddannelse. EN AF OS arbejder med den form for selvstigmatisering, der kan følge af fordomme og myter, som vi møder i omgivelserne, og som vi kan komme til at tage på os. Når man accepterer samfundets negative og stigmatiserende holdninger som sande, afføder det som regel negative følelser om én selv. Det kan resultere i mindre håb, lavere selvværd, selvusikkerhed og en tendens til i højere grad at undgå social kontakt.

Derfor er der et oplagt behov for, at personalet i socialpsykiatrien som led i indsatsen er med til at italesætte, hvordan personen kan håndtere mødet med fordomme omkring psykisk sygdom, være åben omkring sin situation og sygdom på en måde, hvor sygdommen ikke bliver den helt overskyggende identitet, samt hvordan personen kan håndtere at imødegå stigmatisering fra omgivelserne.

Landsindsatsen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark – altså slut med diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom. Det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet.

Hvad får du ud af at se webinaret?
På webinaret får du viden om stigmatisering, selvstigmatisering og afstigmatisering i socialpsykiatrien. EN AF OS-ambassadører fortæller om deres personlige erfaringer med psykisk sygdom og socialpsykiatrien. Derudover præsenterer EN AF OS lettilgængelige materialer, der kan bruges i socialpsykiatrien, og som kan være med til at fremme refleksion over kultur og sprog i den daglige praksis, fordi omgangsformen og arbejdspladskulturen har betydning for stigmatisering og selvstigmatisering – både i forhold til brugere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere.

Materialet Start dialogen - i socialpsykiatrien bliver præsenteret som et redskab, der kan anvendes af brugere og medarbejdere i socialpsykiatrien til i fællesskab at få udfordret holdninger til vigtige temaer såsom, hvad der fremmer og hæmmer recovery, og hvad der i kontakten mellem bruger og medarbejder kan gøre en positiv forskel i hverdagen. Derudover bliver det manualiserede gruppeforløb Personlig historie og selvstigma præsenteret. Dette forløb kan være med til at fremme bevidstgørelse om og bekæmpelse af selvstigma blandt mennesker med psykiske lidelser. Alle EN AF OS’ materialer kan tilgås og bestilles omkostningsfrit.