Webinar om afstigmatisering i jobcentre

Arbejder du på et jobcenter og ønsker du at udvikle dine kompetencer i mødet med mennesker, som har forskellige komplekse, psykiske, sociale eller andre barrierer i tilknytning til deres ledighed? Så kan dette webinar afholdt af Landsindsatsen EN AF OS give anledning til fælles refleksion over selvstigmatisering samt klassiske situationer og udfordringer i hverdagen, der kan øge opmærksomheden på kulturen og tonen i jobcentret.

Se eller gense webinaret her:


Hvorfor et webinar om afstigmatisering i jobcentre?
Psykisk sygdom er en hyppig årsag til, at mennesker må forlade eller aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet. For de fleste mennesker opleves det som en krise at stå udenfor arbejdsmarkedet. Det er uanset, om det er kort- eller langvarigt.

Al erfaring peger på, at mange, som er eller har været berørte af psykisk sygdom, kan have et lavere selvværd og ekstra bekymring i forhold til arbejdsmarkedet. Derfor har mødet med jobcenteret stor betydning for, hvordan man kan skabe tillid og mod på samarbejde og nye udfordringer. I disse processer er jobcentermedarbejdere og
-konsulenter centrale aktører og holdningsbærere i det konkrete møde.

Hvad får du ud af at se webinaret?
På webinaret møder du EN AF OS-ambassadører, der har psykisk sygdom inde på livet, og de vil dele deres personlige oplevelser om mødet med jobcentret. Du bliver derudover præsenteret for materialet Personlig historie og selvstigma - jobcenter, som skal hjælpe mennesker, der lever med forskellige former for livskriser, til at lære at blive opmærksomme på og i stand til at håndtere selvstigmatisering.

Vi arbejder her med den form for selvstigmatisering, der kan følge af fordomme og myter, som vi møder i omgivelserne, og som vi kan komme til at tage på os. Accepteres samfundets negative og stigmatiserende holdninger som sande, afføder det som regel negative tanker og følelser om én selv. De negative tanker og følelser om én selv kan blive forstærket, hvis man ikke oplever at blive mødt eller føler sig mistænkeliggjort i mødet med systemet. Materialet er dermed en inspiration til, hvordan fokus hos det enkelte menneske holdes på realisering af egne kompetencer og troen på, at man kan blive en del af arbejdsmarkedet. Du vil i den forbindelse også høre om konkrete erfaringer med brug af materialet fra praksis.På webinaret får du derudover præsenteret materialet Dialogkort til jobcentre der sætter fokus på mødet med mennesker som står udenfor arbejdsmarkedet og er ramt af psykisk sygdom. Materialet retter sig mod ansatte i jobcentre som oplæg til en fælles refleksion og inspiration over klassiske situationer og udfordringer i hverdagen og kan øge opmærksomheden på, hvordan holdninger og adfærd utilsigtet og tilsigtet påvirker kulturen og tonen i jobcentret. Alle EN AF OS’ materialer kan tilgås og bestilles omkostningsfrit.
Landsindsatsen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark – altså slut med diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom. Det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet.